Projekttävling för Södra Frihamnspiren. Nu är det klart vilka två team som valts ut för att gestalta platser längs det nya gång- och cykelstråket genom Frihamnen – The breeze och The wind park. Det var i höstas som Prototyp Göteborg utlyste en projekttävling för Södra Frihamnspiren och intresset har varit stort och juryn har haft en utmanande uppgift att utse vinnare. 

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. I höstas utlystes ett open call för gestaltning av en plats, en prototyp eller ett konstverk längs med det nya gång- och cykelstråket i Frihamnen.

– Ett open call är en inbjudan att skicka in idéer för det utlysta projektet och i det här fallet gjordes det i två steg, där det första steget var en intresseanmälan, förklarar Malin Finlöf, projektledare för Prototyp Göteborg.

50 intresseanmälningar kom in

När ansökningsperioden tog slut den 11 december hade det kommit in 50 intresseanmälningar som en urvalsjury gick igenom och valde därefter ut fyra team som fick ett skissuppdrag. Från de fyra skissförslagen har nu en andra jury valt ut två förslag som kommer att genomföras.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för utlysningen, där många av teamen har en bred och spännande kompetens, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg och deltagare i urvalsjuryn.

”Väldigt olika perspektiv”

De två gestaltningsförslag som nu valts ut för att genomföras är The breeze och The wind park. Bakom The breeze finns ett team bestående av landskapsarkitektkontoret Kragh & Berglund, barnkulturdesignern Pontus Johansson, forskningsinstitutet Rise och arkitekten Julia Andersson, Blivande. The wind park är skapat av arkitekterna Rumgehør studio, Maja Linnea Wendel, Luka Murovec och konstnären Brad Downey.

 

– Det var fyra intressanta skissförslag med väldigt olika perspektiv som juryn fick att utvärdera, ett roligt och utmanande arbete, menar Anna Tidefelt, projektledare för platsutveckling på Älvstranden Utveckling AB.

Skissförslaget på The wind park.