Beslut i kommunfullmäktige. Efter omfattande utredningar av kostnader och möjliga besparingar beslutade kommunfullmäktige på torsdagen att utvecklingen av Skeppsbron ska fortsätta. Beräknad byggstart är 2022.

Utvecklingen av Skeppsbron har pågått sedan 2005 och detaljplanen antogs 2014. Planerna omfattar bostäder, kontor, verksamhetslokaler och ett levande kajstråk. Men projektet har dragit ut på tiden eftersom det bland annat visade sig att utbyggnaden av allmän plats skulle bli betydligt dyrare än beräknat.

Projektorganisationen drar igång igen

Efter att ha återremitterat och utrett ärendet flera gånger gav kommunfullmäktige på torsdagen slutgiltigt klartecken till att utvecklingen av Skeppsbron ska fortsätta med beräknad byggstart 2022.

— Det som händer närmast är att Göteborgs Stads projektorganisation bemannas upp på nytt för att genomföra uppdraget enligt kommunfullmäktiges nya beslut, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB.