Stor trafikomläggning 13 december. På söndag 13 december sker den stora trafikomläggningen i området runt Göteborgs centralstation. Det innebär förändringar i framkomlighet för bil-, cykel-, gång- och kollektivtrafik. Projekt Hisingsbron har tagit fram en interaktiv karta med korta filmer som förklarar vad som förändras på olika platser.

Götaälvbron stängs av för norrgående biltrafik den 13 december och stora delar av området vid hållplats Nordstan och Nils Ericson Terminalen kommer att vara ett arbetsområde på grund av byggnationen av Hisingsbron och Västlänken. På www.stadsutveckling.goteborg.se kan göteborgarna läsa om vad som sker.

Nu finns också en klickbar karta som ska hjälpa dem som vill ta sig fram i området.

Små korta filmer förklarar

– Det är en pedagogisk utmaning att på ett så enkelt sätt som möjligt berätta vad som händer i centralenområdet. Här kan man klicka på olika ställen på kartan så visas små korta filmer. Vi hoppas att det ger en tydligare bild, säger Anna Haglund, projektkommunikatör Hisingsbron.

Filmerna är cirka 15–20 sekunder långa och förklarar bland annat hur hållplatsläge K vid Centralstationen förändras och var den tillfälliga bussvägen in mot Nils Ericson Terminalen kommer att gå.

Klicka på kartan för att komma till informationssidan på sajten Stadsutveckling Göteborg.