Hur ska Göteborg bli klimatneutralt? Ja, den frågan ställs i det senaste avsnittet av Götepod – Göteborgs Stads podcast om stadsutveckling.

Götepod: Hur ska Göteborg bli klimatneutralt?

Göteborg har antagit ett ambitiöst miljö- och klimatprogram och har dessutom utsetts till en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Det innebär att Göteborg ska vara en av föregångsstäderna i Europa och visa vägen för omställningen. Men vad krävs för att vi ska lyckas i klimatomställningen och vilken roll spelar stadsutvecklingen?

Om detta och mycket mer samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Karin Bjerner, utvecklingsledare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, och Lena Holmberg, lärandestrateg inom innovationsprogrammet Viable Cities.