Temporära bostäder och spårvagnsspår. Det kommer att hända mycket i Frihamnen framöver. Välkommen till Älvrummet den 13 mars då Älvstranden utveckling och stadsbyggnadskontoret berättar mer om vad som händer i planerna för området.

Hör Anna-Lena Isacson och Caroline Valen Ohlsson berätta om vad som händer i utvecklingen av Frihamnen. Foto: Charlotte Ohlsson

Utvecklingen av Frihamnen är ett av de riktigt stora stadsutvecklingsprojekten i Göteborg. Med Frihamnen ska stadens centrum länkas samman över älven och i området ska 15 000 människor bo, och lika många arbeta.

Under 2018 pågick ett fördjupat utredningsarbete för området där det gjordes en ytterligare genomlysning av bland annat ekonomi och struktur. Det arbetet har analyserats och nu pågår det fortsatta arbetet med strukturplanen.

Spårvagnsspår till Lindholmsallén
Det har också tillkommit nya förutsättningar som har betydelse för utvecklingen i området, till exempel det planerade spårvagnsspåret som ska gå genom Frihamnen till Lindholmsallén.

Den 13 mars berättar Anna-Lena Isacson, projektchef på Älvstranden Utveckling, och Caroline Valen från stadsbyggnadskontoret, om vad som nu görs i arbetet med Frihamnen. Det gäller bland annat de 800 temporära bostäder som ska börja byggas nu i vår.

För den som inte kan komma till Älvrummet finns möjlighet att se evenemanget på Frihamnens Facebook @frihamnenetapp1. Där går också att ställa frågor i kommentarsfältet.