Har förberetts under flera växtsäsonger. Två lindar i Kungsparken, vid korsningen Parkgatan och Viktoriagatan, ska flyttas på grund av bygget av Västlänken. Båda träden flyttas norrut i parken under maj och juni.

Spårvagnsspår ska flyttas och en ny gång- och cykelbana ska anläggas med anledning av Västlänken-bygget. Det är orsaken till att de två träden inte kan stå kvar på sin nuvarande plats.

För att kunna flytta träden har rotsystemen förberetts under tre växtsäsonger. Samma specialister från Tyskland, som var med och flyttade träd i Kungsparken 2018, är på plats även vid denna flytt.

26–27 maj ska den mindre av de två lindarna flyttas. Flytten av den större linden sker 6–7 juni.

Eftersom spårvagnsspåren redan är avstängda på grund av arbeten med Västlänken och spåromläggning är det en lämplig tid att flytta träden.