Träd, bredare trottoarer och cykelbanor. Göteborgs Stad börjar nu bygga om Första Långgatan till en grön och livlig stadsgata, med en ny park och en ny spårvagnshållplats vid Masthuggstorget.

Som en del av det större projektet Masthuggskajen startar nu omvandlingen av Första Långgatan till en grön stadsgata kantad av trädplanteringar och bredare trottoarer och cykelbanor. Nya byggnader tar successivt plats bredvid de gamla och bottenvåningarna fylls med fler verksamheter. Masthuggstorget får en ny, mer sammanhållen hållplats och norr därom byggs en helt ny park, Masthuggsparken.

– Idag är Första Långgatan ojämn med sluttande trottoarer, både gatan och de äldre husen har satt sig i göteborgsleran. När vi är klara ska det vara en gata där man strosar på breda innerstadsliknande trottoarer, med plats för uteserveringar. Det ska också vara lättare att ta sig fram med cykel, säger Marit Sternang, projektledare på exploateringsförvaltningen.

Helt klart 2030

Första Långgatan med alla nya hus kommer vara helt klar runt 2030. Men det mesta av arbetena på själva gatan kommer att vara klara dessförinnan. Liksom bygget av Masthuggsparken.

– Vi färdigställer gatan successivt och gör så mycket av ytskikt och planteringar som vi kan, men vissa arbeten behöver vi vänta med tills husen är helt klara, säger Marit Sternang.

I dagarna startar Göteborgs Stads entreprenör Peab Anläggning förberedande arbeten på gatan. För att göra plats för bil och cykel på den södra sidan tas parkeringsplatserna tillfälligt bort och görs om till kombinerat bil- och cykelkörfält.

Spårstopp i sommar

Till sommaren är det ett redan inplanerat spårstopp mellan Järntorget och Majorna 26 juni – 18 juli. Då passar projektet på att göra ledningsarbeten under spåret och förberedande arbeten för den nya hållplatsen vid Masthuggstorget. Under sensommaren fortsätter ledningsarbetena utmed Första Långgatans södra sida. Det är ett omfattande arbete och beräknas i sin helhet att pågå till 2025.

Boende och verksamheter kommer periodvis att påverkas av byggnationerna, liksom trafikanterna. Men man kommer kunna ta sig fram i området under hela byggnationen.

– Vi prioriterar framkomlighet för gående och cyklister. Första Långgatan kommer vara öppen för gående under hela perioden. Cyklister kan behöva ledas om korta sträckor, men då hittar vi den genaste vägen för så god framkomlighet som möjligt. Biltrafiken leds i perioder om via närliggande gator, säger Marit Sternang.

Framtida Masthuggsparken, vy mot Första Långgatan. Visionsbild: Visulent