Team får anmäla intresse. Hur kan Avenyn och Götaplatsen rustas upp och utvecklas? Det ska avgöras i en tävling som Göteborgs Stad, Avenyföreningen och fastighetsägare bjuder in till. Både svenska och utländska team med arkitekter och andra yrkesgrupper kan anmäla sitt intresse.

Tävlingen gäller hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen. Till exempel gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation och markbeläggning.

– Vi ser framför oss en attraktiv paradgata som stärker verksamheterna och skapar en levande och innehållsrik stadsmiljö med många besökare, säger Birgitta Lööf,  arkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, och projektledare för Avenyns upprustning.

Hoppas på stort intresse

De som vill vara med i tävlingen har fram till den 18 februari på sig att anmäla intresse. En urvalsgrupp, som leds av Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, väljer ut fyra team. Under några månader i vår får de ta fram förslag som ska lyfta paradgatans skönhet och status.

– Vi hoppas på ett stort intresse för att medverka i denna unika tävling och ser fram emot riktigt spännande och högkvalitativa förslag för Avenyns och Götaplatsen framtida gestaltning, säger Birgitta Lööf.

Vinnaren utses efter sommaren

Under sommaren kommer de fyra förslagen att ställas ut för allmänheten. En jury bedömer förslagen och utser vinnaren efter sommaren. Juryn består av nio personer och leds av Birgitta Lööf. I juryn ingår representanter för fastighetsägare, Avenyföreningen, flera av stadens förvaltningar och två personer som utsetts av Sveriges arkitekter.

– Det är inte ofta en paradgata ska vara med om ett så stort utvecklingsarbete som Avenyn och Götaplatsen nu ska genomgå. Därför är detta lite av ett ”once in a lifetime-uppdrag” för det team som vinner tävlingen och sedan får vidareutveckla sitt förslag, säger Jessika Wassberg, vd Avenyföreningen.

Planen är att Avenyn ska rustas upp under 2024 – 2025 och Götaplatsen under 2025 – 2026.