Mer ljus, sittplatser och grönt.   Brunnsparken ska bli en tryggare och ljusare plats och i vår påbörjas de inledande arbetena med flytt av fem träd och toalettbyggnaden.

Brunnsparken ska alltså rustas upp för att bli en tryggare och mer välkomnande plats. Som ett led i arbetet har såväl göteborgare som verksamma i området fått lämna in sina åsikter på hur den i dag mörka och lite undanskymda parken ska omvandlas. Över 300 synpunkter har kommit in och har bakats in i det förslag som nu ska förverkligas.

– Synpunkterna var väldigt samstämmiga. Parken ska bli ljusare, med mer grönt och blommor, fler sittplatser och bra insyn, säger Ylva Offerman, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Färre träd och mer grönytor
För att få in mer ljus kommer den framtida parken att innehålla färre träd än i dag, och arbetet inleds med att några av träden flyttas redan nu i mars. Tre turkiska hasselträd flyttas till en gräsyta längs Fanjunkaregatan i Kviberg och ytterligare två träd får nytt hem på Gärdsås torg i Bergsjön.

– Framtidens Brunnsparken kommer att innehålla färre träd än i dag, men kommer att ha fler ytor för blommande växtlighet och en del nya träd med skira lövverk, bland annat magnolia, säger Ylva Offerman.

 Klart i maj 2020
Under det inledande arbetet kommer också toalettbyggnaden att behöva flyttas, från Brunnsparken till Azaleadalen i Slottsskogen någon gång under maj/juni. Nästa steg är omläggning av ledningar för spill- och dagvatten i augusti, som samordnas med att kollektivtrafiken vid platsen är tillfälligt avstängd på grund av spåravstängningar.

Därefter kan arbetet med själva upprustningen ta fart, med målet att den nya parken ska stå klar i maj nästa år.

Kollektivtrafiken går som vanligt
Brunnsparken är Sveriges näst mest trafikerade knutpunkt för kollektivtrafik, och på sikt är åtgärder nödvändiga för att få ner ljudvolymen där. Men arbetet med upprustningen kommer inte att påverka kollektivtrafiken vid parken.

Men räcker det att rusta upp parken för att göra den tryggare?
– Upprustningen är en del i ett större arbete. Park- och naturförvaltningens uppdrag är att skapa de fysiska förutsättningarna för tillgänglighet och trygghet. Sedan behövs insatser från många andra aktörer också. Det är därför vi i det här arbetet samverkar med bland annat polis, näringsidkare, fastighetsägare och stadsdelsförvaltningen, säger Ylva Offerman.