Första delen av den permanenta parken. Den 18 januari påbörjas arbetena med utflyktslekplats och markytor i den permanenta delen av Jubileumsparken. Bland annat ska 30 stora träd som flyttats på grund av Västlänkenbygget få ett nytt hem här.

Det är de första delarna av den permanenta Jubileumsparken på Hisingen som nu tar form med anläggning av en utflyktslekplats och markytor i området intill nuvarande bad och bastu. Byggstarten är ett halvår försenad, vilket beror på att entreprenadupphandlingen överklagades. Men sedan förvaltningsrätten avslog överklagan har arbetet kunnat ta fart.

Utflyktslekplatsen blir Göteborgs femte och är specialtillverkad för området. Den består av ett tjugotal unika och konstnärligt utformade lekskulpturer designade av konstnärerna Patrik Bengtsson och EKTA tillsammans med arkitektkontoret New Order Arkitektur.

– Gestaltningarna är på temat form och fantasi och ska uppmuntra till lek, fantasi och nyfikenhet, säger Malin Gustafsson, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Säkra och tillgängliga

Skulpturerna uppfyller säkerhets- och tillgänglighetskrav för lekredskap och är gjorda för att gunga, klättra och rutscha på. Eller gömma sig i och till och med skapa ljud med.

I parken anläggs nya grönytor och bryggor, murar och sittytor kommer plats under våren.

– Grönytorna byggs upp som gläntor som ger skyddande rum. Växtligheten är varierad för att skapa naturlika och ett lite vilt utseende och känsla, säger Malin Gustafsson.

Nya hem för träden

På platsen får också ett trettiotal träd som flyttas på grund av Västlänkenbygget ett nytt hem, vilket gör att den nya parken redan från början kommer att innehålla en variation av och större och mindre träd.

Men först av allt sker marksanering, dragning av ledningar, grundläggning och rivning av de nuvarande och tillfälliga omklädningsrummen vid badet. Området som nu bebyggs kommer att öppnas för allmänheten våren/sommaren 2022. Under våren 2021 påbörjas också bygget av nya omklädningsrum och upphandling av entreprenad för det nya badet.

Parken öppen under byggtiden

Under hela byggtiden kommer delar av parken att vara öppen för allmänheten. Det gäller till exempel uteklassrummet ”Näsan i blöt”, skateboardrampen och aktiviteter vid hamnbassängen som prova på-segling. Planen är också att hålla det allmänna badet öppet i sommar, om läget i pandemin tillåter det, och andra tillfälliga aktiviteter, till exempel under sportlovet.

– När vi nu startat bygget av den permanent delen av Jubileumsparken planerar vi arbetet så att delar av parken ska vara kunna vara öppna för allmänheten. Många göteborgare har hittat till området, och det är viktigt att de kan fortsätta att komma hit under tiden som den permanenta parken växer fram, säger Malin Gustafsson.

Det är området strax intill nuvarande bad i Jubileumsparken som nu ska få nya gröna ytor och lekplatser. Illustration: Luka Murovec, raumlaborberlin.