“Det är en milstolpe”. Göteborgarnas nya bro, Hisingsbron, öppnar för trafik söndagen den 9 maj. Någon officiell invigning blir det inte på grund av covid-19-pandemin, men det är ändå en stor dag. “Det är en milstolpe, även om vi har en del kvar att slutföra med spårarbeten och rivning av Götaälvbron”, säger Robert Landström, byggledare på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Robert Landström, byggledare för Hisingsbron. Foto: Petra Lundgren

Det är ett par dagar kvar till Hisingsbron öppnar när Robert Landström visar runt och berättar om bron i lite blåsigt och småregnigt väder. De sista förberedelserna inför söndagens öppning återstår.

– Vi håller på att förbereda för skyltning för att slussa över trafiken från Götaälvbron. Om vädret tillåter ska vi måla linjer på asfalten på de delar där vi tagit bort gatsten på cykelbanorna. Det var inga stora ytor med gatstenar, det handlade om några rader med gatsten för att dämpa hastigheten vid korsningarna, förklarar han.

Dubbelriktade cykelbanor

 Det är gång- och cykelbanan på den östra sidan som är öppen från söndag, den västra delen öppnar i höst. Cykelbanorna är dubbelriktade på båda sidor.  Den västra sidan är bredare och där finns även bänkar och balkonger.

– På östra sidan finns trapptorn så att man lätt kan ta sig ner på markplan. På västra sidan blir det både trapptorn och hissar.

Bommar vid broöppning

Hisingsbron har en segelfri höjd på 12 meter och är 28 meter när den är öppen. Broförarna sitter på Ringön och bron kommer inte att öppnas under rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen.

– Om man går eller cyklar på bron och det blir broöppning kommer bommar att fällas ner nästan uppe vid lyftspannet. Det finns motsvarande bommar lite längre ner för biltrafik, bussar och spårvagnar.

En lägre bro

 Den nya bron är lägre än Götaälvbron vilket gör att det är kortare landfästen och det spar yta. Den är också lättare att ta sig över, kanske framför allt för gående och cyklister. För biltrafiken finns två körfält i vardera riktning på Hisingsbron och bron klarar tyngre trafik än Götaälvbron. När de bucklor som har uppstått i tvärskotten i lyftspannet på Hisingsbron är åtgärdade kan även specialtransporter köra över bron.

Götaälvbron stängs

 I helgen stänger Götaälvbron för all trafik utom buss och spårvagn. Kollektivtrafiken ska flyttas över till Hisingsbron successivt, till en början är det bara buss X2 som kör där.

– När biltrafiken och gång- och cykelbanan fortsätter ner på markplan så fortsätter bussar och spårvagnar att köra på kollektivtrafikbron. Den förgrenar sig ner på Nils Ericsonsgatan eller hållplats Nordstan och ner till Lilla Bommen eller Östra Hamngatan när kollektivtrafikbron är klar, vilket är planerat till den 16 augusti..

Götaälvbron ska rivas

 Den 12 juni stänger Götaälvbron även för kollektivtrafiken och börjar rivas.

– Vi har en korsningspunkt på södra sidan där vi inte kan bygga färdigt kollektivtrafikbron för den kolliderar med Götaälvbron. Vi har byggt den brodelen vid sidan av och kommer att köra in den med ett lågt fordon (multiwheelers) som man kan vrida däcken på hur man vill, det blir ett häftigt moment.

Arbete med spårvägen

 Även det befintliga landfästet på Hisingen ska börja rivas så fort trafiken läggs över från Götaälvbron. Det behövs för att kunna påla färdigt och ansluta Hisingsbron till Hjalmar Brantingsgatan.

– Under nio veckor i sommar syr vi ihop spårvägen på Hisingsbron med den befintliga spårvägen, säger Robert Landström.

Spårvagnstrafiken på Hisingsbron ska starta 16 augusti. I juni 2022 ska allt arbete med bron vara klart och då ska även Götaälvbron, som togs i trafik 1939, vara riven.

Se mer om bygget av Hisingsbron i de två senaste avsnitten i webb-tv-serien Brobyggarna. Följ med på arbetet som görs i vattenlinjen i avsnitt 9 som handlar om hur dykarna jobbar under tuffa förhållanden. Här hittar du samtliga avsnitt av Brobyggarna