Entrén och plazan färdiga. Selma stad börjar växa fram och nu är de två första delarna av Selma Lagerlöfs parkstråk öppna. I det som kallas entrén och plazan finns både sittplatser, en scen och en plats för lek och aktiviteter.

Vid Selma Lagerlöfs torg växer en tätare och mer stadsmässig stadsdel med fler bostäder fram. Det blir ett stadsdelshus, handelshus och ett levande torg- och parkstråk. Sommaren 2017 togs första spadtaget. Nu står de två första delarna av Selma Lagerlöfs parkstråk färdiga – entrén och plazan.

– I entrén finns en lek- och aktivitetsmiljö för de äldre barnen. Det finns även sittmöjligheter och grönska. Det är tänkt som en samlingsplats när Selma xxx står klart, för då kommer torget att ansluta vid entrén, förklarar Petra Wernersson, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen och projektledare för Selma Lagerlöfs parkstråk.

Finns möjligheter till event
Plazan har befintliga byggnader runtomkring och det är en plats som är lite lugnare. Här finns en scen med belysning, vattenspel, stora träd, buskar, perenner och ett trä-/soldäck med picknickbord och en trappa att sitta i.

– Här kommer finnas möjligheter att ha event. Man kommer förstå bättre hur allt hänger ihop först om ett par år, men det är fint redan nu, säger Petra Wernersson.

Någon invigning blir det inte nu utan den sparas till sommaren, 29–31 augusti, då även stadsdelshuset och handelshuset står klart. I augusti börjar även en lekplatsdel att byggas i stråket, som ska vara klar våren 2020.

– Det kommer finnas lekmöjligheter för de lite yngre barnen, till exempel olika klätterredskap, rutschkana, sandlåda, studsmatta, gungbräda och små kullar med gömslen för kurragömmalek.

”Blir helt annorlunda”
Den sista delen av parkstråket, vid Kyrkåsbergets fot, börjar byggas sommaren 2022 och ska vara klar till våren 2023. Här byggs en lugn och grön del av parkstråket med ytor för spel, lek och picknick.

– Den är i första hand tänkt för rekreation och vila. För den som vill röra på sig, byggs också ett litet utegym, säger Petra Wernersson och fortsätter:

– När allt är klart blir det verkligen helt annorlunda. Vi tror såklart att detta kommer att bli ett jättelyft för området.