När upprustningen av Brunnsparkens ytor blev klar 2020 fattades den sista pusselbiten för att skapa ytterligare trivsel och trygghet på platsen. Nu öppnar tävlingen där arkitekter får skicka in sina förslag på hur den nya cafébyggnaden i Brunnsparken ska se ut.

Läget mitt i den historiska stadskärnan ställer höga krav på gestaltningen av den nya byggnaden. Målet med den cafébyggnad som nu planeras är att den ska bli en attraktiv punkt i centrala Göteborgs mest välbesökta stadsrum.

– Även om det är en mindre byggnad på 25 kvm så är Brunnsparken Göteborgs mest trafikerade yta, med fyra avgångar per minut i rusningstrafik. Med så många människor som rör sig i området blir den kommande cafébyggnaden en karaktärsbyggnad mitt i staden, säger Charlotte Karlsson som är ansvarig projektledare på fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Ska bidra till ökad trivsel och trygghet

Brunnsparkens upprustade ytor blev klara 2020. Nu, två år senare, är också programförslaget färdigt och tävlingen för att gestalta byggnaden kan sätta i gång. Det främsta syftet med byggnaden och dess verksamhet är att den ska bidra till ökad trivsel och trygghet.

Men vilken verksamhet och näringsidkare som kommer verka i cafébyggnaden är i dagsläget inte bestämt. Processen att utse verksamhetsutövare kommer löpa parallellt med arkitekttävlingen och bygget. Målet är att byggnaden ska hysa en verksamhet med generösa öppettider och som har öppet året runt.

– Alla aktörer som vill får under tävlingstiden lämna in sina förslag på hur byggnaden ska se ut utifrån de krav staden ställer. Vi jobbar för att göteborgare och besökare ska kunna besöka Brunnsparkens nya byggnad våren 2024, säger Charlotte Karlsson.

Arkitekttävlingen avgörs i december 2022 av en jury. Byggnationen av den nya cafébyggnaden beräknas starta under 2023 och färdigställas tidig vår 2024.