Upphandlingen avbryts. Park- och naturförvaltningen beslutade i fredags att avbryta den pågående upphandlingen av det nya badet i Jubileumsparken. Utbyggnaden av Frihamnen går långsammare än planerat, vilket gjort att de tänkta intäkterna för markförsäljning saknas i dagsläget.

Kommunfullmäktige fastställde för ett år sedan en projektbudget på 347 miljoner kronor för Jubileumsparken fram till och med 2023. Förutom det nya badet med fyra saltvattensbassänger ingår också renovering av bastun, bygge av Göteborgs femte utflyktslekplats och gröna gläntor och kullar för lek och lärande.

Av de 347 miljonerna skulle 193 miljoner komma från exploateringar, alltså försäljning av mark. Men dessa intäkter saknas. Kvar till projektet finns nu 141 miljoner.

– Vi har därför idag avbrutit vår pågående upphandling av byggnation av det nya badområdet. Utifrån den budget som finns kvar för projektet kommer vi nu att utvärdera om ytterligare prioriteringar behöver genomföras, säger avdelningschef Jakob Andreasson på park- och naturförvaltningen.

Det är i dagsläget oklart om och när det nya badet kommer att kunna byggas.