Projekttävling för nytt gång- och cykelstråk. Sommaren 2023 firar Göteborg 400-årsjubileum. Då ska stadens offentliga rum förvandlas till utställningsarenan Prototyp Göteborg. Det är en utställning med blicken riktad mot möjligheter, lösningar och utmaningar i Göteborgs utveckling. Tanken är att lyfta initiativ som kan påskynda en hållbar omställning. Genom en projekttävling vill nu stadsbyggnadskontoret få in idéer och förslag.

Som en del av utställningen efterlyser stadsbyggnadskontoret förslag och idéer för hur man kan utforma en plats eller skapa ett konstverk längs ett nytt gång- och cykelstråk i Frihamnen.

Ska knyta ihop flera platser

Stråket ska byggas genom Frihamnen i vår och är en första del av ett framtida stråk mellan Ringön och Lindholmen. Tanken är att knyta ihop flera framväxande platser som till exempel Jubileumsparken och Hisingsbron.

– Gång- och cykelstråket är en viktig pusselbit för att koppla samman flera av stadens stora projekt och nu har vi ett tillfälle att bygga vidare på Frihamnens identitet och förstärka upplevelsen av platsen. Givetvis med ett starkt fokus på klimatomställning och människans plats i staden, säger Malin Finlöf, projektledare för Prototyp Göteborg på stadsbyggnadskontoret.

Fokus på återbruk och klimatomställning

Allmänheten kan nu vara med och påverka utvecklingen av Frihamnen genom ett så kallat Open call, en form av projekttävling för att hitta nya idéer och lösningar för två fysiska gestaltningar av en plats, prototyp eller konstverk längs det nya gång- och cykelstråket.

Förslagen ska också väga in klimatomställning och fokusera på återbruk för att göra klimatavtrycket nära noll:

– Gestaltningen ska fokusera på att utveckla platsen och skapa nästa lager i berättelsen om Frihamnen. Vi ber också teamen att öppna processen, i designfasen och/eller i genomförandet, och involvera allmänheten eller någon specifik målgrupp genom exempelvis workshops, gemensam byggnation eller någon annan form av aktivitet som skapar relation till platsen, säger Anna Tidefelt, Älvstranden Utveckling.

Öppen för alla

Projekttävlingen är öppen för alla och går också ut internationellt och ansökningar tas emot till 11 december. I ett första steg gäller det att lämna en intresseanmälan, därefter väljs fyra förslag ut som sedan skissar vidare. Slutligen är det två projekt som väljs ut och genomförs.