En grön och blå park på Lindholmen. Bostäder har vuxit fram i snabb takt bredvid kontor, och andra verksamheter på Lindholmen. Nu har området fått en helt ny park som har ersatt en parkeringsyta. ”Vi tycker att det har blivit ett fint samspel med bebyggelsen runtomkring”, säger Kajsa Markänger, en av projektledarna för nya Maskinparken.

Maskinparken, som den nya parken heter, ligger framför Götaverkens gamla maskinhall M1 där det numera huserar en restaurang. Måndagen 19 september öppnades den.

– Det har byggts ganska många bostäder under de senaste åren i området men det har egentligen inte funnits någon park på Lindholmen. Det här är en bostadsnära park som de boende, men även de som arbetar i området, kan använda. Maskinparken kompletteras dessutom av ett parkstråk tvärs över gatan som erbjuder lekfunktioner, grönska och platser för vila, säger Kajsa Markänger, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Hoppas på insekter och fåglar

Maskinparken är en rund och kuperad park med 47 träd – bland annat Ginko biloba, tulpanträd och japansk lärk.

– Ginko biloba är ett träd med vackert bladverk som vi testar i Göteborg nu. Andra träd i parken får sprakande röd höstfärg, men här finns också en hel del barrträd i form av traditionella tallar. Det finns träd och buskar i varierande storlek och form, säger Penelope Nikolopoulos, även hon projektledare för Maskinparken.

Parken är gestaltad i samarbete med 02landskap och här är även tanken att örtplantor och lökväxter ska bidra till biologisk mångfald.

– Vi försöker få till en ängsmiljö, en ganska stor sådan, som ska locka såväl humlor, fjärilar och fåglar att flytta hit inom några säsonger, säger Penelope Nikolopoulos.

Kan hantera stora mängder vatten

Den som inte vill sitta på den böljande gräsmattan kan använda de traditionella parksofforna eller slå sig ner på parkens stenmurar.

– Det här är en lugn och grön plats som vi hoppas ska uppskattas av många, säger Penelope Nikolopoulos.

Parkens form är präglad av att kunna ta emot stora mängder regnvatten. Rundeln i mitten av parken är förberedd för att kunna samla upp vatten från kraftiga skyfall. Hela 500 kubikmeter kan rymmas där. Det är ett exempel på vad Göteborgs Stad gör för att hantera framtida klimatförändringar.

– Det är något som har funnits i planeringen i staden under flera år, men de senaste åren har vi faktiskt sett hur det spillt över till projekten, säger Kajsa Markänger.

Foto: Yousef Boussir