Fortsatt öppet måndag till lördag Älvrummet har nya öppettider från och med måndag. Det beror på att antalet besök minskat på grund av covid-19. "Med anledning av covid-19 har vi begränsat våra öppettider, men vi har fortfarande öppet måndag till lördag", säger Maria Karlsson, kommunikationsstrateg på Ävrummet. 

– Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens råd, så besökare kan känna sig helt lugna, säger Maria Karlsson, kommunikationsstrateg på Älvstranden utveckling som är en del av Göteborgs Stad.

Vanligtvis är det många guidade visningar i Älvrummet. Men på grund av covid-19 har avbokningarna varit många och även de spontana besöken har minskat.

– Alla är fortsatt välkomna så länge man är frisk. Det gäller också vår personal, ingen jobbar om den är sjuk, säger Maria Karlsson.

Älvrummet är ett besöksmål för allmänheten och handlar om stadsutvecklingen som pågår i centrala Göteborg. Älvrummet finns på Lindholmen, Lindholmspiren 3-5.