Skola och äldreboende i en byggnad. Göteborgs Stad bygger nu ett nytt äldreboende och en ny skola vid gamla Fixfabriken i Sandarna. Här kommer 400 elever från förskoleålder upp till sjätte klass att samsas med 100 äldre. Projektet är först i Sverige att kombinera grundskola och äldreboende. Verksamheterna kommer bland annat att dela på tillagningskök, matsal, idrottshall och utemiljöer.

– Att våga tänka nytt och skapa innovativa lösningar bidrar till att skapa framtidens Göteborg, säger Seija Kemppainen, projektledare på lokalförvaltningen.

Det är det första projektet av sitt slag i Sverige som kombinerar grundskola och äldreboende. Tanken är att både sänka driftskostnader och skapa värden när äldre och yngre generationer kan mötas.

Att bygga över generationsgränserna ligger också i linje med Göteborgs Stads uppdrag ”Åldersvänliga Göteborg” och kan bidra med ökad livskvalitet och hälsa för de äldre samtidigt som barnen får värdefulla kunskaper i mötena med en äldre generation.

Projektet är en del av Fixfabriken och är en samverkan mellan lokalförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné, grundskoleförvaltningen och Hemsö Fastighets AB.