Renoveringen klar tidigare än planerat. En ljus, grön och attraktiv plats där människor vill stanna till och ta en kaffe eller vila en stund, i stället för att snabbt skynda förbi på väg till spårvagnen. Det är tanken bakom nyrenoverade Brunnsparken, som öppnar igen på måndag den 17 februari.

Upprustningen av Brunnsparken skulle egentligen pågå till månadsskiftet mars/april, men i och med att arbetet gått snabbare än beräknat öppnar den renoverade parken redan nu på måndag den 17 februari.

– Det beror dels på att vår entreprenör har gjort ett väldigt bra jobb, och dels på att vi nog var lite tidspessimistiska när vi beräknade hur lång tid det skulle ta. Men bättre det än att öppningen blir försenad kan man ju tycka, säger Johan Blomqvist som är park- och naturförvaltningens projektledare.

Folkliv skapar trygghet
Målet med upprustningen är att Brunnsparken ska bli mer attraktiv och välkomnande, och öka den upplevda tryggheten genom att bland annat göra parken ljusare. Samtidigt ska parkkänslan förstärkas.

– Tidigare har många göteborgare nog inte riktigt uppfattat Brunnsparken som en park, utan mer som ett anonymt och lite mörkt mellanrum i staden, säger Göteborgs stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Och detta i sin tur har gjort att människor inte velat vistas där och platsen uppfattats som otrygg.

– Genom att göra Brunnsparken till en mer attraktiv plats hoppas vi att fler ska vilja vistas där. Och när fler människor som rör sig på en plats upplevs den som trevligare och tryggare, säger Johan Rehngren.

Ljusare och grönare
Vad har gjorts då, mer konkret? Den kanske mest tydliga förändringen är att nya stora planteringar tillför mer grönska till parken, samtidigt som en del av träden tagits ner för att öppna platsen och få in mer ljus. De kvarvarande stora träden har kompletterats med nya mindre träd som blommar vackert om våren.

– Vi hoppas att det leder till att Brunnsparken kommer uppfattas som större, och som en mer sammanhållen plats, säger Johan Rehngren.

Och så har den gamla grusbeläggningen bytts ut mot granitplattor.

– Det gör parken mer tillgänglig för människor som till exempel går med rullator eller sitter i rullstol. Gruset hade dessutom en tendens att bli ganska geggigt när det regnade, vilket det ju gör ofta i Göteborg, säger Johan Blomqvist.

Invigning 4 juni
Dessutom finns nu gångstråk som ska göra det enkelt att röra sig mellan hållplatslägena, och stora planteringslådor som senare i vår ska fyllas med perenner. Samt olika typer av sittplatser bland planteringarna och längs med kanalkanten. Under våren kommer också kandelaber-belysningen från 1884 i närheten av fontänen Johanna – eller ”Såningskvinnan” som den egentligen heter – att sättas tillbaka.

Den 4 juni invigs den renoverade parken och då ska dessutom någon form av tillfällig kaféverksamhet vara på plats.