Göteborgarna välkomna att tycka till. Olof Palmes plats, som ligger bredvid Järntorget, ska göras om. Park- och naturförvaltningen gör en förstudie för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. 13 och 16 september kan allmänheten lämna sina synpunkter och förslag.

Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats. Det är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv.

Park- och naturförvaltningen har gjort tillfälliga åtgärder på platsen de senaste tio åren, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta. Nu är tanken är att platsen ska få en större upprustning, och därför vill förvaltningen ha synpunkter till förstudien från de som bor och rör sig i området.

– Att ta reda på vad de, som vistas och verkar på platsen, tycker och önskar är en viktig del i arbetet med att utveckla de allmänna platserna i staden, säger Ylva Offerman, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Upplevs som mörk

 Park- och naturförvaltningen har redan påbörjat en dialog med intressenter runt platsen.

– Vi har pratat med verksamheter omkring Olof Palmes plats och nu riktar vi oss till boende och besökare. Det som kommit fram hittills är att många upplever den som mörk och att det kan kännas mindre tryggt om man går hem sent från kontoret.

Måndag 13 september klockan 11.30–13.30 och torsdag 16 september klockan 16.00–18.00 finns park- och naturförvaltningen på Olof Palmes plats för att samla in synpunkter.

Tyck till i digital enkät

 Den som inte har möjlighet att komma dit har möjlighet att fylla i en digital enkät (se länk nedan) fram till 26 september.

– Hur upplever du platsen i dag? Vad fungerar bra mindre bra och vad skulle du vilja göra på platsen i framtiden? Det är de frågor vi gärna vill ha svar på, säger Ylva Offerman.

Är det inte svårt att utveckla en plats och se behov när det byggs så mycket runt omkring, som ännu inte är klart?

 – Även om byggnationen runt omkring bara har börjat så finns det en vision, mål och detaljerade planer för vad som ska tillkomma. Vi vet till exempel att vi behöver planera för ökade flöden av människor och att platsen fortsatt kommer att vara ett nav och en knutpunkt.

Det finns ännu ingen plan för när någon ombyggnad av Olof Palmes Plats kan börja. Förstudien ska vara klar i slutet av året.

– Då ska den redovisas för park- och naturnämnden, säger Ylva Offerman.