Se bidragen i digital utställning. Det har kommit in över 100 bidrag till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Ambitionen med utformningen av byggnaden är att den ska bli ett landmärke i den lilla skalan, och stärka Brunnsparken som trygg mötesplats. Nu kan du ta del av alla tävlingsbidragen i Göteborgs Stads digitala utställning.

– Totalt har det kommit in 112 förslag till utformning av den kommande cafébyggnaden i Brunnsparken, vilket är många fler bidrag än vad vi räknat med. Arkitekttävlingen har medvetet varit utformad så att det skulle vara möjligt för många att delta vilket vi verkligen fått gensvar på, säger Charlotte Karlsson, projektledare på fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Ska bidra till ökad trivsel och trygghet i Brunnsparken

Brunnsparkens nya cafébyggnad får bli upp till 25 kvadratmeter och det främsta syftet är ökad trivsel och trygghet på platsen. Det finns även en yta för uteservering förberedd i parken.

– Det är alltså inte enbart själva utseende på byggnaden som avgör vem som vinner. Det finns flera kriterier som väger in så som exempelvis hur väl gestaltad byggnaden är med avseende på trygghetsaspekter på platsen, tillgänglighet, begränsat klimatavtryck och framtida förvaltning av byggnaden avseende skötsel, drift och underhåll, säger Charlotte Karlsson.

Vinnaren tillkännages 15 december

Vilket av tävlingsbidragen som Göteborgs Stad kommer att gå vidare med för utformningen av cafébyggnaden avgörs av en jury. Det vinnande förslaget tillkännages den 15 december 2022. Fram till dess är alla bidrag anonymiserade, det vill säga att förslagens upphovspersoner inte är kända för allmänhet eller jury.

– Det är spännande att se de möjligheter respektive tävlande har sett på platsen och ta del av deras förslag till gestaltning av cafébyggnaden. Extra roligt är att vi har möjlighet att dela med oss av dessa intressanta förslag till allmänheten genom den digitala utställningen som öppnar idag. Och i december öppnar vi också under två dagar ett utställningsrum i Göteborg med fysiska modeller i liten skala av samtliga 112 bidrag. Då hoppas vi att allmänheten tar chansen att komma förbi och kolla på alla intressanta tävlingsförslag, säger Charlotte Karlsson.

Vad blir det för verksamhet i cafébyggnaden?

Vilken verksamhet som kommer verka i byggnaden är inte bestämt. Processen att utse verksamhetsutövare löper parallellt med arkitekttävlingen och byggnationen. Målet är en verksamhet med generösa öppettider som har öppet året runt.

Cafébyggnaden är den sista pusselbiten i Göteborgs Stads upprustning av Brunnsparken. Byggnationen av den nya byggnaden beräknas starta under 2023 och färdigställas tidig vår 2024.