Boka en kostnadsfri guidning. Älvrummets stora modell över dagens och framtidens Göteborg gör det tydligt hur stadsbilden kommer förändras de kommande åren. För den som vill lära sig mer om den pågående stadsutvecklingen på båda sidor om älven i centrala Göteborg är ett besök på Älvrummet en god idé.

Älvrummet erbjuder bland annat kostnadsfria guidningar där allt från en person till en stor grupp under en timme får möjlighet att tillsammans med en guide lära sig mer om vad som händer i staden. Den möjligheten finns även under resten av året, men då är många guider uppbokade av skolklasser och företag. Under jullovet finns därför fler tider tillgängliga.

 – Jag tycker alla ska passa på att komma hit och lära sig mer om stadens utveckling. Det händer otroligt mycket nu och bor du i Göteborg är det extra viktigt att få kunskap och förståelse för vad som händer i staden. Det är ju för nutida och framtida göteborgares skull det byggs så mycket, säger Maria Karlsson, strategisk kommunikatör på Älvstranden utveckling.