Eftermiddag med fika. Mutual benefits heter ett treårigt projekt som ska få hemlösa och andra socialt utsatta att byggas in i staden, i stället för bort. Som en del av satsningen ordnas ett pop up-kafé i Kallebäck 18 augusti. Brukare på Kallebäcks boende för äldre med beroendeproblematik och boende i närområdet är särskilt välkomna.

Bild på Petter Nilsson

Petter Nilsson, projektledare. Foto: Anders Magnusson

Projektet Mutual Benefits drog igång hösten förra året med målet att socialt utsatta personer ska inkluderas när staden utvecklas. Petter Nilsson, tidigare enhetschef på Kallebäcks boende, är projektledare.

– Många boenden har hamnat i industriområden i utkanten av staden. Men vi vill få tryggheten att funka för alla, och att socialt utsatta kan bo i vanliga bostadsområden. Samhället är bättre på att tänka på vilka hinder som finns för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Att inkludera personer med olika former av socioekonomiska problem är vi sämre på, säger han.

Boendet ska ligga kvar

I Kallebäck byggs många nya lägenheter i området runt Kallebäcks boende. Boendet, där äldre med beroendeproblematik bor, ska finnas kvar där det ligger och flera aktörer samarbetar kring hur det går att skapa trygghet i en bredare bemärkelse.

– Inom projektet har vi ett lokalt råd som består av två kommunala förvaltningar och fastighetsägare. Det har lett till att vi dels har tagit kontakt med park- och naturförvaltningen om hur vi kan utveckla mer parkliknande grönområden i Kallebäck. Vi har även pratat med trafikkontoret om bristen på bänkar mellan busshållplatsen och boendet, säger Petter Nilsson.

Brukare och grannar särskilt välkomna

Pop up-kafét som håller öppet från klockan 14 – 17 torsdagen den 18 augusti, är en aktivitet som genomförs för att få boende i området att mötas. Alla är välkomna att stanna till men brukare på Kallebäcks boende och grannar runtomkring är särskilt inbjudna via fastighetsbolagen.

– Kaféet kommer att finnas precis vid busshållplatsen Smörkärnegatan. En del av parkeringen spärras av och får ett tält och en liten servering. Tanken är att man stannar till på vägen hem och äter, fikar eller köper med ett bakverk hem. Brukarna på Kallebäcks boende får möjlighet till lite guldkant i tillvaron.

Tillitspriser testas

Det är Göteborgs Stadsmission som håller i pop up-kafét och de tar med sig sitt koncept från restaurang Svinn, som innebär att det erbjuds mat och bakverk av räddade råvaror. En nyhet är att det som säljs har tillitspriser.

– Man betalar helt enkelt det man själv vill för kaffet, bakverket och maten. Det är ett resultat efter önskemål från oss och något som jag träffat på under en resa till Hamburg.

Kan återkomma

Något ytterligare pop up-kafé är inte planerat, men Petter Nilsson utesluter inte att det kan återkomma om det blir lyckat och intresset stort.

– Det är ett intressant sätt att få människor att mötas på ställen där det finns en social komplexitet.

Pop up-kafét arrangeras genom samverkan mellan Göteborgs Stadsmission, Wallenstam, Stena Fastigheter, Göteborgs Stad och SGS Studentbostäder.