Entusiaster var på plats. Hallå där Johan Gerefalk, byggledare trafik på trafikkontoret för Hisingsbron. Det var premiär för spårvagnar på bron på måndagsmorgonen, hur gick det?

Johan Gerefalk, byggledare på trafikkontoret för Hisingsbron.

– Det gick bra. Det är alltid lite småfix som vägmarkering, justering av signaler, vägmärken med mera som ska på plats när det är stora omläggningar, men överlag har det gått bra.

Vilken spårvagn var först över?

 – Det var linje 6 som gick från Nordstan strax efter fyra på morgonen. Min kollega var där då och det var några entusiaster som stod och väntade på spårvagnen för att åka med. Det är kul att det blev lite uppståndelse.

Vad betyder Hisingsbron för kollektivtrafiken och det hållbara resandet i Göteborg?

– Den betyder mycket. Nu knyter vi ihop centrum med Hisingen igen med hjälp av spårvagnarna. Det märks att göteborgarna har väntat på att det här ska komma igång igen.

Kan du berätta om arbetet som gjorts under sommaren?

– Det har varit ett tajt schema. Vi hade nio veckor på oss. Stort fokus har varit kring hållplats Nordstan för att färdigställa den med alla hållplatsytor och spår.  Vi har knutit ihop det med befintlig infrastruktur i norra änden; själva spåren, kontaktledningar och så vidare. Vi har även lagt nya spår ner mot Östra Hamngatan och hållplats Lilla Bommen. Arbetet har gått enligt plan.

Vad är kvar att göra nu?

– Det är fortfarande grejer kvar att göra kring bron, det är inte helt och hållet färdig. Det är en del återställningsarbeten, bland annat i norr mot Hjalmar Brantingsgatan och även kring hållplats Nordstan. Det ska göras nu under hösten. Rivningen av Götaälvbron pågår fram till våren 2022 och det arbetet flyter på parallellt med arbetet med den nya bron. Just nu håller man på att ta ner betongkörbanan, innan man kan fortsätta med stålkonstruktionen.

Samtidigt som spårvagnarna började rulla över bron öppnade också gång- och cykelbanan på den västra sidan. Under tiden som bron färdigställs kommer gång- och cykelbanan på västra och östra sidan vara avstängda växelvis. Trafiken leds då om med skyltar.

Göteborgarna har kunnat inviga Hisingsbron på sitt eget sätt sedan den öppnade för trafik den 9 maj. En officiell invigning av bron är planerad till den 5 september, då invigningskampanjen också tar slut.

Foto: Anna Haglund