Innovativa förslag i Gothenburg smart city challenge. 100 Chalmersstudenter har utvecklat idéer om hur Göteborgs Stad kan bli en smart och hållbar stad. Nu kan göteborgarna rösta fram bästa förslaget.

Sedan januari har studenter som läser industriell ekonomi på Chalmers jobbat i team för att utveckla och presentera lösningar på hur Göteborgs Stad kan nå sitt mål om att bli en smart och hållbar stad.

Bästa idé vinner tävlingen Gothenburg smart city challenge, ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola.

Samverkan för smarta och hållbara lösningar
– För Göteborgs Stad är det av stort värde att få input av dessa kreativa studenter. Stadsbyggnadskontoret har just släppt geodata som öppna data och på detta sätt får vi exempel och uppslag kring vad datan kan användas till och hur den kan bidra till smarta och hållbara lösningar för staden, säger Anna Reuter Metelius, projektledare för IRIS på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Tävlingen genomförs inom EU-projektet IRIS Smart cities, där flera aktörer i Göteborg samverkar för att utveckla smarta och hållbara lösningar. Till exempel nya sätt att hantera energianvändning, delade mobilitetslösningar och digitala medborgarengagemang.

Öppna data och digital teknik
Idéerna i tävlingen måste erbjuda något som inte redan finns i Göteborg och bygga på öppen data och digital teknik. Nu ligger de uppe på stadens stadsutvecklingswebb så att göteborgarna under april och maj kan gå in och rösta på sitt favoritförslag.

Idéerna utvärderas också av en jury från Göteborgs Stad och vinnaren presenteras i juni.