Lämna synpunkter fram till 28 juni. Idag onsdag 24 mars öppnar granskningen av Göteborgs nya översiktsplan – en plan med övergripande strategier för hur stadens mark och vatten ska användas nu och på lång sikt. För första gången går det att titta närmare på översiktsplanen på en helt ny digital plattform.

Anna Olsson. Foto: Charlotte Olsson

Översiktsplanen för Göteborg och två fördjupningar för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda var på samråd våren 2019. Göteborgs Stad tog emot synpunkter från både allmänhet och remissinstanser, och nu är översiktsplanen och fördjupningarna redo för granskning.

– Därefter ska den slutbearbetas, och om ungefär ett år kan den godkännas i kommunfullmäktige, säger Anna Olsson, projektledare för ny översiktsplan för Göteborg.

Nära, sammanhållen och robust

Översiktsplanen är Göteborgs gemensamma plan för framtiden. Den tittar på en utveckling som ligger i närtid, men också 20–30 år fram i tiden. Vissa delar handlar om utvecklingen på ännu längre sikt.

– Det är en övergripande strategi för hur vi vill att all mark och vatten ska användas. Det handlar om en viljeinriktning och säger inte konkret hur allting kommer att bli – det är sådant som kommer visas närmare i framtida detaljplaner.

För att nå målen om en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling finns tre huvudstrategier i översiktsplanen. Dessa är: nära, sammanhållen och robust. Det innebär till exempel att det ska vara enkelt att ta sig till parken, mataffären och annat som behövs för att få vardagslivet att gå ihop.

Plattform ger bra överblick

Granskningen av översiktsplanen och de två fördjupningarna är öppen fram till 28 juni. För första gången går planen att ta del av på en ny digital plattform. Tanken är att den ska användas av Göteborgs Stads förvaltningar, fastighetsutvecklare, markägare och nyfikna medborgare.

– Det som är bra med plattformen är att man får en väldigt bra överblick tack vare att karta och textinnehåll finns samlat. Det går att klicka på en särskild plats och se vad som inriktningen är för just det området. Vi tycker plattformen ger en väldigt bra överblick, säger Anna Olsson.

Går att ställa frågor på telefon

För den som vill veta mer om översiktsplanen erbjuds två digitala informationstillfällen, där allmänheten har möjlighet att delta. För en bra dialog kommer de som arbetar med översiktsplanen även att diskutera den och svara på allmänhetens frågor under speciella telefontider.

– Har man till exempel frågor kring en särskild plats är det tillfälle att fråga om det då.

Fram till 28 juni kan allmänhet och remissinstanser lämna synpunkter. Allmänheten gör det via ett formulär på den nya plattformen.

På oversiktsplan.goteborg.se går det att klicka på de områden på kartan vars framtidsplaner man vill veta mer om.