Inget köpcenter. Kommunstyrelsen gav på onsdagen stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur evenemangsområdet och arenor ska utvecklas i området vid Scandinavium. Det handlar bland annat om en multiarena och en ny arena som ersätter Lisebergshallen.

Stadsledningskontoret har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på hur evenemangsområdet kan utvecklas baserat på en inriktning som bland annat innehåller:

– Ny multiarena som ska ersätta Scandinavium och en ny hall/arena som ska ersätta den redan rivna Lisebergshallen.

– Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska ligga i anslutning till de två nya arenorna.

– Området längs Mölndalsån norr om Valhallagatan och söder om Nya Ullevi ska bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder.

– Förslaget att bygga ett nytt köpcenter i området utgår. Marken där Scandinavium ligger bör i stället utvecklas med blandstadsbebyggelse.