Fem tillfällen i höst. Hur ska framtidens Göteborg se ut? Stadsbyggnadskontoret fortsätter i höst med sina lunchföreläsningar under rubriken ”Den nya staden”, men nu i digital form. Först ut den 12 oktober är stadsarkitekten Björn Siesjö som berättar om sitt arbete med Stadens siluett.

Stadsarkitekten Björn Siesjö inleder höstens föreläsningsserie på måndag 12 oktober.

Stadsbyggnadskontorets lunchföreläsningar har hittills hållits på Stadsbiblioteket 300m2, men när covid-19 kom i våras ställdes resten av vårens tillfällen in. Nu återupptas de i digital form.

– Vi vill gärna fortsätta att kommunicera med göteborgarna kring stadsutvecklingsfrågor. Det kommer inte riktigt blir samma sak som de fysiska träffarna på 300 m2, men genom att hålla det digitalt hoppas vi kunna locka ännu fler personer som inte kunnat delta tidigare, säger Anna Hartung, kommunikationschef på stadsbyggnadskontoret.

Möjlighet att ställa frågor

Det blir fem tillfällen på måndagar mellan klockan 12.30–13.00 under hösten. Först 15 minuter föreläsning och därefter ytterligare 15 minuter där publiken kan ställa frågor i en chat.

Intresset för stadsutvecklingsfrågor är stort och det har varit bra uppslutning på lunchföreläsningarna på 300m2.

– Det har varit uppemot 90 personer med ett genomsnitt runt 40. Blandningen har varit stor, allt från nyfikna yngre och äldre invånare med intresse av stadsutveckling, till arkitekter och fastighetsägare, säger Anna Hartung.

Om Smålandsgatans framtid

Under höstens lunchkvartar kommer projektledare och arkitekter från stadsbyggnadskontoret prata om intressanta projekt som är på gång just nu.

Stadsarkitekten Björn Siesjö inleder med att berätta om arbetet med Stadens siluett, som är en övergripande och generell vägledning och anger inriktningen för hur Göteborgs Stad ser på märkesbyggnader och höga hus och hur vi tar hand om och utvecklar stadens identitet och karaktär.

Senare under hösten pratar Eric Jeansson, geodatastrateg, under rubriken Digital tvilling – Så blir det lättare att visualisera och simulera stadsutvecklingsprojekt.

– Det finns mycket spännande och det är en bra chans för göteborgarna att ställa frågor direkt till dem som jobbar med planerna, säger Anna Hartung.

De digitala lunchkvartarna går att nå från stadsutveckling.goteborg.se/dennyastaden – klicka på länken här nedan.