Sista delen i samtalsserie En tillgänglig och hållbar stadskärna i dag och i framtiden. Det är temat för samtalet som hålls i Älvrummet den 16 november. Bakom står den ideella föreningen Göteborg citysamverkan.

Det byggs mer än någonsin i stadskärnan i Göteborg. Dit hör till exempel Västlänken och fastighetsägarna investerar också. Det skapar utmaningar när det gäller framkomligheten, men samtidigt kommer mycket nytt inom mobilitet.

De medverkar

Medverkande i samtalet är Kristina Lindfors, direktör trafikkontoret, Göteborgs Stad, ledamot ledningsgruppen Göteborg citysamverkan, Fredrik Ottosson, regionchef Hufvudstaden, styrelseordförande Nordstan samfällighetsförening, styrelseledamot Göteborg citysamverkan och Martin Öberg, ekonomie doktor Handelshögskolan Göteborgs universitet, medlem i Svenska stadskärnors forskarråd. Samtalsledare är Henrik Olsson, cityledare Göteborg citysamverkan.

En samtalsserie

 Samtalet, som är det tredje och sista i samtalsserien, hålls onsdagen den 16 november klockan 17-18 i Älvrummet på Lindholmspiren 3-5. Det behövs ingen föranmälan. Det går att ställa frågor före, under och efter samtalet.

Den ideella föreningen Göteborg citysamverkan ägs av Göteborgs Stad tillsammans med näringslivet genom Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan samfällighetsförening.