Visionsbild Lindholmen, Virtuella Göteborg, Göteborgs digitala tvilling. Illustration: Göteborgs Stad

”Bidrar till att skapa ny innovationskraft”. Hur kan Göteborgs digitala tvilling göra det enklare att påverka och planera i Göteborg? Den frågan diskuteras på måndag 2 december under ett samtal på stadsbibliotekets trappscen. Deltar gör bland annat experter på geodata och visualisering.

Den digitala versionen av Göteborg kan hjälpa stads- och trafikplanerare arbeta smartare och mer effektivt. Den kanockså göra det lättare att ha en dialog med göteborgarna om kommande förändringar. Bland annat kan man genom virtual reality ta del av Göteborgs framtida utveckling.

”Våra arbetssätt kommer att förändras”
– Virtuella Göteborg har många möjliga användningsområden och innebär till stor del att våra arbetssätt kommer att förändras. Samtidigt bidrar dessa nya arbetssätt i sig också till att skapa ny innovationskraft, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret.

Samtalet på måndag ingår i den serie som stadsbyggnadskontoret ordnar på stadsbiblioteket, med samtal och presentationer på trappscenen och på filialen 300 m2 i Brunnsparken.