Öppet för alla. Göteborgs Stad och näringslivet bjuder in göteborgarna till en samtalsserie om hur vi tillsammans kan skapa en attraktiv och hållbar stadsmiljö i city. Den 14 september är det dags för det första samtalet som kommer att handla om hur handeln och upplevelser i stadskärnan kan utvecklas efter corona−pandemin.

Levande bottenvåningar, butiksdöd, upplevelser, kultur och hållbarhet. Det är några av ämnena som kommer att belysas när Göteborg Citysamverkan ordnar öppet samtal i Älvrummet den 14 september klockan 17. Temat är handelns förutsättningar efter pandemin och framtida besöksanledningar.

Första samtalet av tre

På plats för att ta sig an samtalet finns bland annat Frida Arvidsson från Visita Västra, Mattias Wennberg från Teatergatans Vänner, Avenyföreningen och Göteborg Citysamverkan samt Dag Agård som är varuhuschef för NK och sitter i styrelsen för Innerstadsföreningen.

Samtalet är det första i en serie på tre som anordnas av Göteborg Citysamverkan, en samverkansorganisation med Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg, Nordstan Samfällighetsförening och Avenyföreningen. Genom Citysamverkan delar medlemmarna kunskaper och kompetenser, samarbetar kring kommunikation och strategier för hur stadskärnan kan utvecklas.

Möjlighet att dela och ta del av tankar

Samtalsserien ger de som bor och verkar i Göteborg en möjlighet att dela och ta del av tankar från branschens representanter.

Kommande samtal är ”Trygga välkomnande platser för alla” den 12/10 och ”En tillgänglig och hållbar stadskärna idag och i framtiden” den 16/11. Båda äger rum i Älvrummet som du enklast når med den avgiftsfria färjan 286 från Stenpiren till Lindholmshamnen.