Nu ska de rustas upp. Göteborgs kanalmurar sträcker sig från Ullevi till Göta älv och byggdes på 1600-talet. På den tiden gick trafiken med häst och vagn. Nu har åldern och tunga transporter har gjort att murarna är i dåligt skick och behöver renoveras. Se filmen om murarnas historia och varför de måste rustas upp.

De kanalmurar som är i störst behov av renovering är de längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen. I filmen får du hänga med på en tur utmed sträckan och få reda på vad som planeras och vad det är som gör dem så speciella.

Arkeolog berättar

Hör Mikael Hagberg från trafikkontoret berätta om kanalmurarna. Vilket skick de är i, vilka kanalmurar som är i behov av renovering och varför. Han berättar också om arbetet som pågår nu. Innan byggstart, som kan ske tidigast 2023, behöver frågor som rör finansiering, etappindelning och tillfälliga åtgärder för kollektivtrafiken vara lösta.

Vi får även träffa Tom Wennberg som arbetar som arkeolog på kulturförvaltningen som berättar om kanalmurarnas fyrahundraåriga historia. Från att ha varit en viktig del av Göteborgs grundläggning och kanalstaden Göteborg till att idag vara en del av Göteborgs historiska hjärta.