“Riktigt spännande”. Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp och få en ny gestaltning. Fyra förslag går att se på nätet, på Avenyn och i Göteborgs Stads utställningshall. “Vi har fått in riktigt spännande förslag”, säger Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för upprustningen.

Under våren och försommaren har fyra utvalda team av arkitekter och andra yrkesgrupper tagit fram förslag för Avenyn och Götaplatsen. Det handlar bland annat om gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning.

Välja ut en vinnare

 – Nu ska tävlingsjuryn välja ut en vinnare och avsikten är att sedan upphandla ett team med god kompetens inom såväl gestaltning som trafikutformning, genomförande och förvaltning, säger Birgitta Lööf.

Förslagen visas

 De fyra förslagen heter: Öppen ridå, Avenyns vardagliga högtidlighet, AveNy och Alltid inne – Alltid ute. Tävlingsbidragen går att se digitalt (se länk nedan). De visas även i Göteborgs Stads utställningshall på Köpmansgatan 20 från tisdagen den 23 augusti samt i Avenyföreningens skyltskåp på Avenyn.

Teamen som tagit fram förslagen är anonyma tills vinnaren utses i oktober. Göteborgs Stad leder arbetet med tävlingen och den kommande upprustningen i samverkan med fastighetsägare och Avenyföreningen.