En del av Göteborgs 400-årsjubileum. Prototyp Göteborg är en urban utställning där besökarna kan se, höra, göra och uppleva. Programmet pågår 2 juni–3 september. Det blir föreläsningar, samtal, utställningar och möjlighet till att experimentera och inspireras.

Prototyp Göteborg riktar blicken mot möjligheter, lösningar och utmaningar i utvecklingen mot en hållbar stad. De första delarna av programmet är nu släppt och det är som mest intensivt i samband med Jubileumsfestivalen i Frihamnen 2–5 juni och vid jubileumsfinalen 31 augusti–3 september. Men även däremellan kommer mycket att hända, både i Frihamnen och på andra platser i staden.

Tjuvstart 1 juni

Redan den 1 juni blir det en halvdag som fokuserar på cirkulärt byggande. Föreläser gör bland andra Nicholas Duxbury Ransome från Lendager i Danmark, som kommer att berätta om deras mångåriga arbete med att hitta nya metoder för att bygga hållbart.

Huvudområdet för Prototyp Göteborg är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen och Ringön, över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret. Längs med stråket kommer det finnas en rad platser och aktiviteter att upptäcka, till exempel Jubileumsparken med det nya hamnbadet, Prototyp Göteborgs open call-vinnare och den marina kolonilotten Flytevi.

Omställningslabbet central mötesplats

Längs med gångstråket finns även prototypen Omställningslabbet, som blir Prototyp Göteborgs centrala mötesplats under sommaren.

– Omställningslabbet byggs nu under våren och kommer i sommar att fungera som en mötesplats där det till exempel blir möjligt att delta i olika workshops, filmvisningar och ta del av en utställning om prototyper. Eller varför inte följa med på en cykeltur och bli guidad genom staden av en arkitekt? säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg.

Prototyp Göteborg projektleds av stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Göteborg & Co, i bred samverkan med Göteborg Stads övriga förvaltningar och bolag, stadsutvecklingsbranschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.