Fick en inblick i byggprocessen. Den 5 september invigdes Göteborgs nya landmärke Hisingsbron av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Vid Hans Majestäts ankomst hölls ett seminarium för att ge Kungen en inblick i byggandet av Hisingsbron. Därefter bjöds på lunch och en guidad tur – både på älven och uppe på bron.   

Foto: Sara Friberg, Kungliga hovstaterna

 På våning 20 i byggnaden Läppstiftet i Göteborg står gräddvita glänsande jubileumsbakelser uppdukade på brickor redo att serveras. Långt nedanför pågår förberedelserna för Hisingsbrons invigning för fullt: trafiken stängs av, en röd matta rullas ut och en stor scen tar form.

Seminarium om byggprocessen

Innan H.M. Konung Carl XVI Gustaf invigde Hisingsbron under den officiella ceremonin hölls ett program för Kungen med bland annat lunch, en båttur under bron och en guidad promenad på bron. Den första hållpunkten var ett seminarium med trafikkontoret om hela byggprocessen för Hisingsbron.

– Göteborgs Stad började år 2009 planera för en ny bro som kunde ersätta Götaälvbron. 2013 ritades den första visionsbilden av den nya bron på en servett och redan då fanns drömmen om att bron skulle bli något utöver det vanliga. Tänk om den skulle kunna förevigas på ett frimärke och tänk om någon ur Kungafamiljen kunde komma hit för att inviga den.

Så inledde Kristina Lindfors, trafikdirektör på trafikkontoret i Göteborgs Stad, seminariet där Kungen deltog i samtalet och hade möjlighet att ställa frågor kring byggnationen och den färdiga bron. Den första frågan från Kungen var varför en ny bro behövdes.

Kungen visade ett stort intresse

– Götaälvbron höll på att bli uttjänt och därför har det också varit en del tidspress för att få klart den nya bron, svarade Kristina Lindfors.

Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret, talade om något som flitigt diskuterats under planeringen av den nya bron, nämligen dess höjd. Den behöver vara tillräckligt låg för att inte utgöra en barriär i staden, men den behöver också vara tillräckligt hög för att främja Vänersjöfarten. Kungen visade ett stort intresse och ställde många frågor kring just sjöfarten och betonade vikten av utnyttjandet av den.

– I sjöfartsstaden Göteborg kommer broöppningar alltid vara ett naturligt inslag. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtliga trafikslag har vi tillsammans med Trafikverket, Sjöfartsverket och Västtrafik tagit fram samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg, berättade Christer Niland.

Grundläggningen en utmaning

Samtalet på seminariet rörde även stadsutvecklingen runt bron. Det är många projekt som har behövt samsas på en trång yta under byggnationen, vilket Kungen noterade när han blickade ut över byggprojekten kring Centralstationen. Samtidigt frigör Hisingsbrons placering och höjd nya ytor och möjliggör byggandet av en tätare stad, omvärldsfrågor som Klara Jonsson, biträdande projektchef för Hisingsbron talade om.

Därefter berättade Mikael Nummedal, trafikkontorets projektchef för Hisingsbron, om de utmaningar som projektet har mött. En sådan utmaning var grundläggningen, där den göteborgska leran ställde till det. Specialpålar har använts för att få bron stabilt på plats och de olika typerna av pålar har placerats med stor precision och avancerad teknik.

Foto: Göteborgs Stad

– Kungen var mycket intresserad av de materialval för pålarna som vi har gjort och hur projektet har arbetat för att undvika rost och uppnå tillräcklig livslängd, berättar Mikael Nummedal.

Första skissen som inramad tavla

När samtalet på seminariet avslutades överlämnade projektet en inramad tavla till Kungen med ett tryck av den första skissen som gjordes av Hisingsbron på en vit servett. Kungen fick också lämna sin signatur som sedan ska förevigas på en bronsplakett som ska pryda Hisingsbron.

På den gamla storflaggade skärgårdsbåten M/S S:t Erik, förtöjd vid Gullbergsvass, bjöds det på lunch tillsammans med brobyggare från projektet. Därefter fick Kungen följa med på en båttur under Hisingsbron ombord på arbetsfartyget Sound Horizon. Befälhavare Bill Söderberg som också har ansvarat för större delen av Hisingsbrons arbeten i älven, gav tillsammans med trafikkontorets projektledare Susanne Viberg och byggledare Olle Andersson Kungen en guidad tur från vattnet.

Många frågor om stålkvalitet

– Samtalet ombord på arbetsfartyget rörde sig mycket kring grundläggningen av bron, vilken typ av pålar och dimensioner som vi har använt samt hur bron kommer att styras för passage av sjöfarten, berättar Bill Söderberg.

Allt vattenarbete som har genomförts väckte intresse och dimensionen på de nya dykdalberna och ledverken i farleden, som nu blir tio meter bredare, jämfördes med de gamla som delvis finns kvar.

– Stålmontaget var också ett uppskattat ämne och vi fick många frågor kring stålkvalitet, rostskydd på västkusten, lanseringen av lyftspannet och hur vi lyckades ta in alla dessa maffiga stålbalkar och delar under mycket små marginaler och tidspress, säger Olle Andersson.

Hur det gamla ska byggas ihop med det nya

Kungen noterade att många av de höga byggnaderna, både befintliga och kommande, kommer att skymma den ståtliga bron lite, med hänvisning till dess roll som den gata över älven som bron kommer att bli.

Foto: Göteborgs Stad

– Vi samtalade om planerad stadsutveckling av Gullbergskajen och hur det gamla ska byggas ihop med det nya, berättar Susanne Viberg.

Efter sjöturen gick Kungen med sällskap iland på den norra älvstranden och upp på Hisingsbron. På vägen upp mot lyftspannet förevisade entreprenören Skanska-MTH:s produktionschef Peo Halvarsson rivningsarbetet med Götaälvbron. Sällskapet passerade även bänkarna på västra sidan, en plats för vila och utsikt över älven.

Noterade många detaljer

Uppe vid lyftspannet fick Kungen en genomgång av maskineriets funktion och hur en öppning av Hisingsbron går till, vilka säkerhetsavstånd som finns för trafikanter och hur brytare i lyftspannet och tvärbalkarna dockar i varandra för att koppla på strömmen när broöppningen är klar.

– Kungen noterade många detaljer under den tekniska promenaden och tyckte det var spännande att se detta stora projekt i verkligheten och få en inblick i det precisionsarbete som krävs när vi monterar så enormt stora ståldelar, säger Olle Andersson.

Efter att ha kikat in i en av pylonerna i tvärbalken för att titta på en av de tunga motvikterna fick Kungen trycka på knappen för att höja och sänka lyftspannet – vilket också blev startskottet för den officiella invigningen av Hisingsbron.