Illustration: Josephine Skapare

Öppna föreläsningar om stadsutveckling och åldrande. Är du senior och vill lära dig mer om hur du kan bidra till att staden blir mer åldersvänlig? Passa på onsdag 6 februari, då det är dags för del två av Senior Göteborgs föreläsningsserie i samverkan med forskningsinstitutet Age cap om åldrande kopplat till hälsa, stadsutveckling, delaktighet och inkludering.

Samhället står i dag mitt i en demografisk utveckling där antalet seniorer blir allt fler. Dagens seniorer är medvetna, aktiva och har både vilja och möjlighet att vara delaktiga i samhället. Det vill Senior Göteborg ta vara på.

– Vi vill involvera äldre mer i utvecklingen av staden och dra lärdom av hur de själva ser på sina behov istället för att utgå från våra idéer om seniorernas behov, säger Sofia Tillman, processledare på Senior Göteborg, som är Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor.

Närhet och gemenskap
Göteborg är en av cirka 800 städer som jobbar med att bli mer åldersvänliga inom ett globalt WHO-nätverk för åldersvänliga städer. Inom ramen för det finns ett antal olika fokusområden; ett av dem är bostäder och under en tid har Senior Göteborg arbetat med att ta fram ett ordentligt underlag som kan visa hur seniorerna själva tänker.

– Vi har lyssnat, samtalat och haft olika workshops med seniorer runt om i staden för att samla in kunskap om hur Göteborg kan bli en bättre plats att åldras på, säger Sofia Tillman.

Det man på Senior Göteborg kan säga redan nu är att seniorerna prioriterar att ha ett hem med möjlighet att röra sig även med hjälpmedel och att det ska gå att komma ut, gärna till en fin och grönskande utemiljö. I övrigt ska det vara lätt att nå kollektivtrafiken och nära till service, affärer och sociala mötesplatser.

Många lyfter också frågan om att det är svårt att anpassa sitt boende efter sina behov. Det upplevs som svårt att byta lägenhet, att det är jobbigt att flytta och att man drar sig för att göra större förändringar.

– En av våra slutsatser är att Göteborgs Stad behöver göra mer för att informera om de boendealternativ som finns och möjligheten till bostadsanpassning för att våra seniorer ska kunna göra medvetna val för sin boendesituation innan det blir för svårt och jobbigt att flytta, säger Sofia Tillman.

Då finns också större möjligheter att bygga upp ett nytt socialt nätverk nära sin nya bostad.

Sofia Tillman poängterar dock att det inte bara handlar om den enskildes flyttkarusell utan om att Göteborgs Stad måste förstå vilka behov seniorerna har och vara förberedda på att möta dem.

– Vi behöver bygga och renovera fler attraktiva, tillgängliga bostäder i god närmiljö där vi kan säkerställa en hyra som även en senior med låg pension klarar av. Genom att förbättra hur vi arbetar med dialog och involvering i planeringsprocessen når vi längre och får lättare att träffa rätt vad gäller stadsplanering och vid ny- och ombyggnation av bostäder. När vi väver ihop kunskap från aktuell forskning med lokal kunskap och erfarenhet från seniorerna själva då når vi allra längst.

Föreläsning om åldrande och stadsutveckling
Inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg arrangeras under våren flera föreläsningar i samverkan mellan forskningsinstitutet Age Cap vid Göteborgs universitet och Senior Göteborg. Föreläsningarna belyser åldrande kopplat till hälsa, stadsutveckling, delaktighet och inkludering och arrangeras på olika platser runt om i staden. Föreläsningarna är kostnadsfria och kräver ingen anmälan.

– Den 6 februari på Kortedala Forum, fokuserar vi på frågan om vad som är viktigt i boendemiljön när vår fysiska kapacitet förändras. Eva Holmgren från Göteborgs universitet berättar om vad som händer med kroppen när vi åldras och Lisa Holtz, processledare stadsutveckling vid Senior Göteborg berättar om uppdraget ”Åldersvänliga Göteborg” och vad seniorerna själva säger om bostäder och boendemiljö.