Göteborgs första. Slottsskogen, en av Göteborgs äldsta och mest populära parker, kan bli kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd av parken men också högre krav på utveckling och förvaltning. Förslaget går nu ut på samråd från 2 november till 27 december och stadsbyggnadskontoret vill ha in synpunkter från allmänheten.

– Genom att göra Slottsskogen till kulturreservat så säkerställs parkens framtid och kvaliteten på parken kommer öka. Beslutet innehåller tydligare instruktioner kring hur Slottsskogen ska tas om hand och skötas, säger Sophia Älfvåg, som är projektledare för arbetet med kulturreservatet på stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten kan lämna synpunkter

I Sverige finns 47 kulturreservat i dag. Slottsskogen kan bli det första inom Göteborg Stad. Kulturreservatet föreslås bestå av stadsparken Slottsskogen, med undantag för området närmast Linnéplatsen samt Göteborgs naturhistoriska museum. I kulturreservatet ingår då också idrottsområdet Majvallen samt Slottsskogskolonin. Totalt handlar det om runt 135 hektar.

Att förslaget nu går ut på samråd innebär att stadsbyggnadskontoret vill ha in synpunkter på förslaget från allmänhet och remissinstanser. Samrådstiden startar 2 november och pågår fram till 27 december. Därefter tas synpunkterna om hand och förslaget kan komma att justeras.

Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om Slottsskogen ska bli kulturreservat.