Även utanför centrum. I sommar blir det fler tillfälliga platser att umgås på i Göteborg. Satsningen heter Ta plats och finns på 18 platser, varav fyra nya. “I år har vi försökt prioritera platser utanför centrum för att nå fler göteborgare”, säger Ulrika Åkerlind, utvecklare av offentlig plats, enhet stadsliv på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Varje sommar förvandlas ett antal platser i staden till ställen att sitta, vila och umgås på men också sommargator eller sommargågator.

– I år har vi fått ett uppdrag från trafiknämnden att öka antalet sommargågator. Den kräver att man tar bort parkeringsplatser och att det inte är någon genomfartstrafik. Brahegatan blir en sommargågata i år och Stigbergstorget/Allmänna vägen är en kombination.

Platser utanför centrum

På Stigbergstorget tas parkeringsplatserna bort och görs om till ett sommartorg med sittplatser och grönska. På en del av Allmänna vägen blir det en sommargata. Där tas en del parkeringar bort, verksamheter får flytta ut och det blir sittmöbler och grönska. Ambitionen är att erbjuda mer för barn och unga. På Brahegatan blir det till exempel olika spel och konstgräsmatta. Flygande mattan med barnens bestämmarstol är också för barn och unga.

Dialog och inkludering

Trafikkontoret har jobbat mer med dialog och inkludering när platserna utformats.

– Vi har låtit unga stadsutvecklare i Angered komma med förslag på en plats och det blev Hjällbo torg. Platsen utformas nu med sittmöbler och grönska utifrån deras idéer, säger Ulrika Åkerlind.

Ta plats pågår från maj till 30 september. De nya platserna i år är Kastanjeallén i Tynnered, Hjällbo torg, Brahegatan och Stigbergstorget/Allmänna vägen. Alla platser finns i faktarutan nedan.

Stigbergstorget är ett nytt inslag i årets Ta plats.