Behöver du bygglov? Samtidigt som soltimmarna ökar på dygnet och temperaturen kryper uppåt, ökar också suget hos många att bygga altan. Niklas Källqvist är bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret och har koll på vad som gäller för altanbygge och bygglov. Men vad behöver jag egentligen tänka på om jag vill bygga en altan?

– Det är viktigt att tänka på att en altan kan kräva bygglov så kolla upp vad som gäller för just den altan du vill bygga innan du börjar. En låg altan som är högst 0,6 meter över marken behöver aldrig bygglov. Är altanen max 3,6 meter ut från fasaden, inte är högre än 1,8 meter och minst 4,5 meter från grannens tomt eller allmän mark behövs inte heller bygglov. Vill du bygga en högre eller bredare altan än det så behöver du söka bygglov.

Om jag vill ha ett staket eller räcke på altanen vad gäller då?

– Många som bygger altan vill ju ha ett räcke eller staket. Det du måste tänka på då är att om du bygger ett tätt staket, ett plank eller en mur, så räknas det in i altanens höjd. Om altanen ska var undantagen från krav på bygglov behöver den då vara max 1,8 meter inklusive det täta staketet.

Så om jag uppfyller kraven för lovbefriade altaner ovan är det bara att sätta spaden i jorden?

– Ja, men inte om du bor i ett område eller hus som är kulturhistoriskt värdefullt då måste du alltid ansöka om bygglov. Är du osäker på om du gör det eller inte så kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Var är det vanligast att det blir fel i altanbyggandet?

– Jag skulle säga att just räcke eller staket är en vanlig sak som ofta kan bli fel. Du bygger en låg altan men bygger sedan på ett räcke som upplevs som tätt och då krävs bygglov. En annan lurig grej är att om du bygger en låg altan men med ett utgrävt utrymme under där man kan vistas, behöver du också söka bygglov.

Om jag vill bygga en altan i sommar som behöver bygglov när är det dags att söka?

– Det är dags nu! Vi har tio veckor på oss att fatta beslut från att alla handlingar är korrekt inkomna.

Om du bygger en låg altan men med ett utgrävt utrymme under där man kan vistas, behöver du också söka bygglov.