Samlar in åsikter via nätet. I skuggan av covid-19-pandemin testar trafikkontoret en ny metod för medborgardialog. Nu kan du ta del av information och tycka till digitalt om en planerad älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget − ska det bli en tunnel, mellanhög bro eller hög bro?

I vanliga fall brukar trafikkontoret genomföra medborgardialoger om pågående byggprojekt genom att söka upp de boende och verksamheter som berörs av projekten. Coronatider kräver dock nya lösningar.

− Pandemin har fått de flesta av oss att prova nya rutiner, som att handla mat på nätet och att ha möte via en dataskärm. Nu är det dags för oss att prova digital medborgardialog kring ett av våra större byggprojekt. Kanske kan vi även nå ut till fler på det här sättet, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmen-Linnéplatsen.

Del av en ny innerstadsring

Det är en ny älvförbindelse som trafikkontoret vill höra göteborgarnas åsikter om. Älvförbindelsen är en del av ett större projekt som handlar om att möta behoven i en växande stad där det byggs fler bostäder och behövs bra kollektivtrafik. Därför ska en innerstadsring byggas som bland annat kommer att knyta ihop Hisingen med fastlandet från Lindholmen till Stigberget.

Nu är frågan hur förbindelsen över älven ska se ut. Det finns tre förslag: en öppningsbar bro som är cirka 12 meter hög, en fast bro som är 27 meter hög eller en tunnel.

− Alla tre varianter har sina fördelar och nackdelar. På vår hemsida kan du se en filmad presentation och läsa mer om förslagen och förstås dela dina tankar och åsikter om dem, säger Ma-Lou Wihlborg.

Blir beslutsunderlag

Trafikkontoret vänder sig även, via e−post och vykort, direkt till boende och verksamheter, andra kommuner och samverkansorganisationer som berörs av en ny älvförbindelse.

Alla åsikter kommer att samlas ihop och sammanfattas i ett underlag till politikernas beslut som är planerat att tas i december.

− Vi vill ju att så många som möjligt delar med sig av sina tankar. Vad göteborgarna tycker är viktigt. En ny broförbindelse berör alla. Det är ju vår stad, säger hon.