Grön park eller bullrig hållplats? Ska Brunnsparken vara en grönskande park mitt i hjärtat av Göteborg eller en bullrig hållplats som man helst skyndar förbi? Park- och naturförvaltningen välkomnar nu göteborgarnas förslag på hur Brunnsparken kan utvecklas i framtiden.

De senaste åren har det hänt mycket i Brunnsparken. Fontänen Johanna har rustats upp, en toalettbyggnad har byggts, markytorna har underhållits. Nu arbetar park- och naturförvaltningen med en förstudie för att ta reda på hur Brunnsparken kan utvecklas ytterligare i framtiden.

70D6.jpg
– Vi har under vintern lyssnat på de aktörer som finns runt parken och kan konstatera att deras åsikter är ganska samstämmiga. Det positiva är att Brunnsparken är en bra plats med mycket rörelse, en offentlig plats i ett kommersiellt stråk. De negativa synpunkterna handlar mer om bullret, bristen på struktur i parken och att den känns otrygg och fylld med duvor och fiskmåsar.

Lämna gärna synpunkter
Nu vänder sig park- och naturförvaltningen till allmänheten för att få in mer synpunkter. Från den 12 april till 12 maj går det att lämna synpunkter på sajten stadsutveckling.goteborg.se eller på plats i Brunnsparken den 12 och 13 april.

– Jag tror att människor vill kunna använda platsen mer än vad man gör i dag. Det kanske kan ske genom att vi skapar tydligare stråk som lockar in i parken eller att vi på olika sätt skapar en större känsla av park. Samtidigt måste vi ta hänsyn till att det är en viktig plats för kollektivtrafiken och parken måste anpassas efter det.

Under våren kommer park- och naturförvaltningen komplettera förstudien som under hösten ska läggas fram för politikerna.

– Om politikerna tycker att vi kommit fram till bra saker är nästa steg att ta fram en gestaltning av Brunnsparken på kort respektive lång sikt.

3E26_2.jpg