Tretton öppna möten runtom i Göteborg. På tisdag i nästa vecka, den 5 februari startar en turné med 13 öppna möten där Göteborgs Stad presenterar samrådsförslaget på ny översiktsplan för Göteborg med fördjupningar för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda. En chans för göteborgarna att diskutera, tycka till och lära sig mer om planerna för stadens framtid.

Här hittar du de öppna mötena

Läs också: Göteborgs nya översiktsplan går ut på samråd

– Vi vill att så många som möjligt ska veta att staden har en långsiktig plan och känner sig trygga med att vi arbetar med en hållbar utveckling på lång sikt. Och att de får möjlighet att tycka till, ställa frågor och komma med egna tankar, säger Charlotte Ohlsson, kommunikationsstrateg på stadbyggnadskontoret.

Därför kommer personal från stadsbyggnadskontoret och de övriga planerande förvaltningarna under februari att genomföra tretton öppna möten på elva platser där förslagen till ny översiktsplan och fördjupningarna av översiktsplanen för Göteborg presenteras. Plandokumenten, filmer och annat utställningsmaterial kommer man finnas på plats.

”Samtalen är det centrala”
– Vi kommer att besöka alla stadens stadsdelar, med början på Kulturhuset Kåken. Vi kommer att hålla korta dragningar där vi presenterar översiktsplanen och fördjupningarna, men det är samtalen med göteborgarna om framtidens Göteborg som är det centrala, säger Charlotte Ohlsson.

En av dem som kommer finnas på plats för att ta emot synpunkter och inspel är Anna Olsson, som är stadsbyggnadskontorets projektledare för den nya översiktsplanen. Efter att ha jobbat med planen i över ett år ser hon fram emot att få diskutera den med andra.

Viktig del i processen
– Det här skedet, när man får prata med andra om det och får feedback är väldigt roligt. Det är en jätteviktig del i processen, och vi hoppas få in mycket synpunkter, säger hon.

Synpunkter på planerna kan lämnas på Göteborg Stads stadsutvecklingssajt till och med den 26 april.