Många möjligheter till utveckling. När både Lundbybadet och Rambergsrinken behöver ersättas tittar Göteborgs Stad samtidigt på hur hela Rambergsstadens idrottsområde runt Bravida Arena kan utvecklas. Nu kan göteborgarnat tycka till om området i en enkät på webben.

Göteborgs Stad: Här kan du svara på enkäten – sista dag att svara är 31 augusti 2020.

— Det här är ett sätt att få in synpunkter i ett tidigt skede av stadsutvecklingen. Eftersom vi inte kan genomföra en vanlig dialog på grund av Coronaviruset så låter vi folk i stället berätta i en digital enkät, säger Agneta Runevad, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Populärt och välbesökt badhus

I området runt Bravida Arena finns det möjligheter för utveckling. Inte minst behöver Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken få nya lokaler eftersom idrotts- och föreningsnämnden har bedömt att Lundbybadet och ishallen Rambergsriken är i dåligt skick och behöver ersättas.

Lundbybadet är väldigt populärt och välbesökt, och därför kommer det nya badhuset bli större än vad det är i dag. Målsättningen är också att de gamla anläggningarna ska finnas kvar tills de nya byggts så att verksamheten inte behöver pausa.

— Men det är mer som kan hända runt arenan, berättar Agneta Runevad.

Tryggare, aktivare och mer trivsamt

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt specialistsjukhus som ska ersätta Lundby närsjukhus. Sjukhuset ska arbeta med öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Det finns också andra frågor som behöver lösas. Vad ska till exempel hända med macken och hamburgerrestaurangen och hur kan Bravida Arena utvecklas? Och hur kan hela området bli tryggare och mer tillgängligt med grönska och ytor för uteaktiviteter?

Tanken är att skapa ett tryggare, aktivare och trivsammare område. Det kan också bli ett mindre antal bostäder i området, men det är något som ännu inte är helt bestämt.

— När det är så här mycket som behöver utvecklas är det jättebra att få in folks synpunkter innan vi har en färdig detaljplan, säger Agneta Runevad och uppmanar alla som brukar besöka Rambergsstadens idrottsområde att svara på enkäten.