Samrådsmöte 8 februari. Svenska Mässan planerar för ytterligare ett höghus vid Korsvägen. Detaljplanen för +One, som fjärde tornet kallas, är nu ute på samråd. Den 8 februari är det samrådsmöte som alla är välkomna till. “Vi vill ha in så många synpunkter som möjligt”, säger Sabina Uzelac, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad.

För några år sedan arrangerade Svenska Mässan, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter en arkitekttävling för att ta fram ett förslag på ett fjärde höghus vid Korsvägen. Bidraget som vann heter +One och togs fram av Tham och Videgård arkitekter. Förslaget till detaljplan som nu är på samråd har sitt ursprung i detta.

– Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt höghus mot Korsvägen, som komplement till de tre höghus som redan finns. Det har en krona och är 140 meter högt, betydligt högre än befintliga hus.

Tänkt byggstart 2026

Det nya huset kan innehålla hotell, restaurang, kontor, mässverksamhet och mindre lägenheter på högst 35 kvadratmeter, till exempel för forskare, seniorer eller studenter. Samrådet pågår 25 januari till 1 mars 2023. Tanken är att planen ska ut på granskning under fjärde kvartalet 2023, även då går det att lämna synpunkter, och att den ska antas tredje kvartalet 2024. Byggstarten av det fjärde tornet är planerad till 2026 och det är tänkt att vara klart 2029.

Stadsbyggnadsförvaltningen har öppet hus (samrådsmöte) i Svenska Mässans lokaler vid Mässans gata 8, den 8 februari klockan 16.30-19.00. Då går det att få veta mer om förslaget, ställa frågor om planen och komma med synpunkter.