Förslag från tre gymnasieklasser. Masthamnsgatan ska omvandlas till ett stråk där barn och unga vill vara. Därför har trafikkontoret tagit hjälp av tre gymnasieklasser som bidragit med idéer och förlag till området.

Idag är den långa Masthamnsgatan en trist genomfart, kantad av stora parkeringsplatser. Men snart startar omvandlingen av hela Masthuggskajen, från Rosenlunds värmeverk till Stigbergsliden.

– Hela området ska få ett fokus på barn och unga, säger Gunilla Gombrii, som är landskapsarkitekt på trafikkontoret och jobbar med gestaltningen av Masthuggskajen.

För att skapa ett stråk där barn och unga vill vara har trafikkontoret under våren samlat in idéer från elever i tre gymnasieklasser. De har spelat in sina tankar om hur de tycker att gatan ska omvandlas, och även fått föra fram förslag på plats vid Masthamnsgatan och på idémöten.

– Det är slående att gymnasieleverna önskar sig ganska okomplicerade saker. Det ska kännas mysigt, lugnt och grönt på Masthamnsgatan.

Vill ha kontakt med älven
Eleverna tycker bland annat att alla aktiviteter ska vara gratis och att man ska kunna delta både aktivt och passivt. De vill blanda gammalt och nytt, byggnader och träd. Det ska finns mycket växtlighet och gatan ska präglas av vatten, även där man inte ser älven, till exempel med hjälp av dammar.

Andra förslag är att skapa roliga sittplatser med regnskydd, solstolar och en storbildsskärm för utomhusbio och sportevenemang.

– Vi kanske inte kan arbeta in alla av ungdomarnas önskemål – men många av dem kommer att bli verklighet, säger Gunilla Gombrii.

Resultatet av elevernas förslag ska sammanställas och bli en del av det gestaltningsförslag som trafikkontoret och park- och naturförvaltningen ska presentera i sommar.