”Vi vill skapa en metod och ett gott exempel”. Hur kan socialt utsatta människor inkluderas när vi utvecklar staden? Den frågan är i fokus i ett nytt projekt i Kallebäck, där det nu byggs många lägenheter bredvid ett boende för äldre med missbruk.  ”Vi vill skapa en metod och ett gott exempel som kan användas på fler platser när staden växer och utvecklas”, säger initiativtagaren Petter Nilsson, enhetschef på Kallebäcks boende.

Petter Nilsson, enhetschef på ett boende för äldre med missbruk i Kallebäck.

Göteborgs Stad har flera sociala boenden för personer med missbruk, psykisk ohälsa och lång historik av utanförskap. När staden utvecklas ökar ofta trycket på att verksamheterna ska flyttas, inte sällan till industriområden i utkanten av staden eller så designas omgivningen runt boendena så att möten med andra göteborgare kan undvikas.

– Men precis som alla andra så behöver vår målgrupp en trygg, trivsam plats som känns som ett hem för att må bra. De behöver också inkluderas när vi planerar staden, säger Petter Nilsson, enhetschef på ett boende för äldre med missbruk i Kallebäck.

I området Kallebäck i Göteborg byggs idag 1 800 nya bostäder och ytterligare lokaler för företag och verksamheter. Här finns även ett av socialförvaltningen Sydvästs särskilda boenden för äldre göteborgare med ett pågående aktivt missbruk.

Klok design för ökad trygghet

Med projektet Mutual benefits – klok design för ökad trygghet och en stad för alla, vill socialförvaltningen Sydväst skapa förutsättningar för att boendet ska kunna finnas kvar i Kallebäck och förebygga spänningar mellan de som bor på boendet och de som nu flyttar in.

Projektet pågår under tre år där fokus under det första året är att ta fram förslag på gemensamma lösningar för att göra området tryggt och bra för alla som ska vistas där. Aktörerna i området -– Kallebäcks boende, fastighetsägare, idéburen sektor och andra – ska som ett första steg samlas i en framtidsverkstad för att ta fram idéer.

– Det kan till exempel handla om att skapa gemensamma odlingsytor och annat som skapar positiva möten mellan de som bor i vår verksamhet och de som flyttar in, säger Petter Nilsson.

Kan bli ett positivt exempel

År två och tre utförs de aktiviteter som man kommit fram till tillsammans. Lärdomarna från projektet ska sedan ställas samman till en metod som kan användas när det byggs nytt i närheten av stadens sociala boenden.

– Lyckas vi i Kallebäck kan vi skapa ett positivt exempel som kan bidra till att boenden för hemlösa inte enbart byggs bort utan byggs in i staden. Det finns många exempel på hur man gör det omöjligt för socialt utsatta att använda en plats, men färre på hur man gör det möjligt, säger Petter Nilsson.