Klart till våren. Upprustningen av Brunnsparken startade förra måndagen och den del av parken där arbetet sker är nu avspärrad. Arbetet ska vara klart våren 2020 och i juni nästa år är invigning planerad. 

Brunnsparken rustas upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Parken ska i framtiden ha fler planteringar med blommande växter och grönska. Parken kommer att ha färre träd och flera träd har därför redan flyttats till andra ställen i staden.

– De träd som finns i Brunnsparken just nu kommer alla att finnas kvar. Dessutom kommer det att planteras nya som har tydliga årstidsvariationer, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

Området avspärrat
Öppnare och tydliga gångstråk ska göra det enkelt att röra sig mellan hållplatslägena och den nya markbeläggningen gör parken mer tillgänglig. Det blir flera olika typer av sittplatser vid planeringarna och längs med kajen.

Området där arbetet pågår är avspärrat. På avspärrningen kommer nyfikna göteborgare och besökare att kunna läsa mer om projektet.

– Nu har markarbetet påbörjats, säger Johan Blomqvist.

Toalett saknas
I slutet av juni flyttades Brunnsparkens toalettbyggnad permanent till Azaleadalen i Slottsskogen.

– Den närmaste offentliga toaletten finns nu på Drottningtorget. Exakt var i Brunnsparken det kommer att finnas toaletter när parken öppnar är inte bestämt än, säger Johan Blomqvist.

Upprustningen påverkar inte kollektivtrafiken i området och Fontänbron och Fredsbron kommer hela tiden vara öppna för passage. Vid månadsskiftet mars/april nästa år är det tänkt att arbetet ska vara klart.