Inbjudan till möte. Vill du vara med och ta fram ett mer hållbart resande i södra Göteborg? Då kan du anmäla dig till ett möte som är första steget i processen. “Genom att bjuda in alla delar av samhället kommer vi kunna skapa lösningar som får vardagslivet att fungera samtidigt som vi kan nå våra hållbarhetsmål”, säger Markus Aarflot, projektledare mobilitetstjänster på stadsmiljöförvaltningen.

Stadsutveckling Göteborg: Mer information och anmälan

Klimatavtrycket i Göteborg ska vara nära noll 2030. Får att nå dit krävs samarbete för att hitta lösningar som är både lätta att genomföra, effektiva och funktionella. Göteborgs Stad bjuder nu in göteborgare, företag, föreningar och akademi i hela Göteborg. Syftet är att tillsammans skapa ett mer hållbart resande i södra Göteborg.

– Vi har valt att fokusera på bostadsområden söder om Söderleden där vi vet att det finns ett högt koldioxidutsläpp från transporter i området, säger Markus Aarflot.

Kreativa lösningar tillsammans

Det första steget i processen är möten den 21 och 23 februari klockan 16-20. Då får deltagarna träffa varandra och veta mer om utmaningen. Tankar och idéer till lösningar ska tas fram vid fem tillfällen fram till juni 2023.

-Det är enklare att komma på kreativa lösningar, att tänka tvärfunktionellt och att experimentera med nya idéer om man gör det tillsammans. Lösningar som kommer ur ett gemensamt arbete kan ju bara bli bra! säger Kristina Eberth, planeringsledare klimatneutrala Göteborg 2030.

Göteborgs Stad kan genomföra förslagen

Tre projekt kommer att få tekniskt och operativt stöd i max sex månader för att utveckla och ta fram en prototyp. Det finns också möjligheter att få stöd för att utveckla idéer som start-up, socialt företag genom inkubatorn Yex box hos Business Region Göteborg.

-Göteborgs Stad har också möjlighet att prioritera de färdiga projektförslagen i vår investeringsprocess eller att genomföra förslagen, säger Markus Aarflot.

Alla är välkomna att vara med, men särskilt företag och föreningar i eller med koppling till området runt Sisjön, Hult, Askim, Hovås, Brottkärr och Billdal. Stadsmiljöförvaltningen, demokrati- och medborgarservice och miljöförvaltningen är med i processen från Göteborgs Stad. Mer information och anmälan finns i länken nedan.