Har stått på plantskola. Färjenäsparken vid foten av Älvsborgsbron och nära Eriksbergs bockkran fortsätter att utvecklas under 2021. 25 januari startar flytten av ett 40-tal ”Västlänkenträd” till parken. Därefter ska den stora gräsytan förbättras och göras redo för större evenemang.

Stadsparken Färjenäsparken har sedan 2006 förändrats och bland annat fått ett utegym och lekplats. Nu startar etapp 2a, ombyggnaden av den södra delen av parken som innefattar den stora gräsytan som tidigare fungerat som driving range i golf.

– Parken är väldigt populär redan i dag. Parkens stora fördel är väl just den stora öppna ytan och det vattennära läget, som så många andra parker inte har. Nu ska vi förbättra funktionerna, bland annat anlägga gångvägar för att koppla ihop delarna bättre och göra sittplatser utefter stråken, säger Emma Johansson, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Ekar från Göteborgsoperan

Parken kommer även att få mycket ny grönska, både genom gamla fullvuxna träd och nya planteringar. Med start 25 januari börjar flytten av ett 40-tal träd som varit tvungna att flyttas på grund av Västlänkenbygget. Det handlar främst om ekar som stått utanför Göteborgsoperan, Casino Cosmopol och vid Kanaltorget och Regionens hus. Även oxlar som stått vid Världskulturmuseet och andra träd får en ny plats i Färjenäsparken.

– Träden har förvarats på en plantskola i Tolered. Nu flyttas de hit, ungefär fyra till fem stycken om dagen. Det är Trafikverket som gör återflytten och ansvarar för etableringsskötseln. De har en stor rutin så det känns tryggt.

Hägnas in

Till våren görs även nya planteringar på gräsytans långsidor av ekar och andra småplantor, som kommer att gallras kontinuerligt för att skapa en artrik skogsmiljö som binder samman de nya delarna i parken med de befintliga. För att skydda plantorna kommer de att hägnas in med viltstängsel under några år.

– På stängslen kommer vi att ha information om träden, växterna och hur vi jobbar för att främja biologisk mångfald och vad det innebär, berättar Emma Johansson.

Det blir även fruktträd och ängsmark för att få in blomning i parken. Den stora gräsytan ska ses över och göras mer tålig för slitage. Till vardags ska det vara en plats för lek, aktivitet och rekreation men platsen ska även kunna användas för evenemang för upp till 25 000 personer.

– Marken ska jämnas ut och dränering och andra åtgärder göras. Ytan är stor men vi tror inte att vi kommer att behöva göra om hela, utan det kommer att bli på vissa ställen som vi spärrar av.

Planer för strandpromenaden

Arbetet väntas vara klart i slutet av året. År 2022 är planen att Färjenäsparken ska byggas ut längs strandpromenaden. Men något beslut eller tidplan finns inte än för denna etapp. Däremot kommer strandstråket redan nu att få en tillfällig belysning.

– Det har varit och upplevts väldigt mörkt i området. Den tillfälliga belysningen ska finnas tills den planerade permanenta belysning är på plats hösten 2021, säger Emma Johansson.

Foto: Peter Svenson