Testbädd för virtuell stadsutveckling. Nu ska Göteborgs Stads digitala tvilling bli tillgänglig för fler. Ja, det handlar alltså om den digitala modell av staden som stadsbyggnadskontoret använder för att bland annat ta fram nya detaljplaner, som nu ska öppnas för andra aktörer inom exempelvis näringsliv och akademi.

En så kallad digital tvilling är, enkelt uttryckt, en digital tredimensionell kopia av något som man kan använda för att testa saker digitalt i stället för att göra det i verkligheten. Stadsbyggnadskontoret har en sådan kopia – Virtuella Göteborg – som bland annat används för att ta fram nya detaljplaner, visualisera nederbörd och visa upp hur Göteborg såg ut på 1600-talet.

Nu har Göteborgs Stad och Lindholmen Science Park fått 14 miljoner kronor från statliga Vinnova för att utveckla den digitala tvillingen inom en så kallad testbädd med namnet Virtual Gothenburg Lab. Och det som ska testas är hur den digitala tvillingen kan utvecklas för att fler aktörer ska kunna ha nytta av den.

Ska kunna göra nytta för fler
I dag finns den nämligen bara som ett arbetsverktyg på stadsbyggnadskontorets egna datorer, och den är dessutom inte i nuläget en komplett modell över hela kommunens yta.

– Tanken är att öppna upp tvillingen så att fler kan använda den – näringsliv, akademi och andra förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Inom samarbetet kommer vi att ta fram metoder för hur modellen kan användas och hur den ska göra nytta för fler, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret.

I testbädden medverkar förutom Göteborgs Stad och Lindholmen Science Park också bland andra Chalmers, RISE, Volvo Cars och en lång rad andra företag. Målet är att en första version av tvillingen ska offentliggöras 2021.